Ante Grga

Ante Grga
Opis:liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Ante Grga, doktor sveukupne medicine, liječnik na specijalizaciji iz kirurgije u Centru za bolesti krvnih žila Kirurške službe bolnice ˝Dr. Ozren Novosel˝ u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Ante Grga

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Simpatektomija u liječenju obliterativne bolesti arterija donjih okrajina arteriosklerotičkog prijekla
Godina: 1975. Broj: 10 str. 570 -574
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.