Mladen Havelka

Mladen Havelka
Opis:liječnik
Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Mladen Havelka

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Sadržaji razgovora liječnika i bolesnika u ordinacijama opće medicine
Godina: 1976. Broj: 12 str. 649 -652
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.