Tomislav Šušković

Tomislav Šušković
Opis:liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Tomislav Šušković, doktor sveukupne medicine, specijalist iz interne medicine na Internoj klinici bolnice ˝Dr. M. Stojanović˝ u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Tomislav Šušković

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neke značajke tromboembolije pluća u internističkih bolesnika
Godina: 1977. Broj: 9 str. 539 -545
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Plazmocitom i amiloidna artropatija šaka nalik na reumatoidni artritis
Godina: 1977. Broj: 12 str. 739 -742
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.