Ivan ml. Bakran

Ivan ml. Bakran
Opis:liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Ivan Bakran ml., doktor sveukupne medicine, liječnik na specijalizaciji iz interne medicine, asistent Interne klinike Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Ivan ml. Bakran

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Učestalost i pojedina obilježja karcinoma debelog crijeva
Godina: 1969. Broj: 4 str. 401 -408
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kongenitalna cistična dilatacija koledohusa
Godina: 1969. Broj: 7 str. 757 -762
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Principi kliničke farmakologije - suvremeni zahtjev za ispitivanje lijekova
Godina: 1976. Broj: 4 str. 181 -184
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kontrolirana primjena salbutamola u astmatičara pomoću airflometera
Godina: 1977. Broj: 9 str. 567 -569
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kontrolirani usporedni terapijski pokus djelovanja talasoterapije na bronhalnu astmu
Godina: 1978. Broj: 1 str. 1 -10
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.