Banner
Point d.o.o.

Grga Bogić

Grga Bogić
Opis:Liječnik
Izvor:Priroda, Liječnički vjesnik

Prirodoslovlje.

Ukupno: 4

Digitalizirani članci - Grga Bogić

Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - O sredstvima za uništavanje anofela
Godina: 1929. Broj: 7 str. 191 -196
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - O duševnoj higijeni
Godina: 1933. Broj: 6 str. 182 -187
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O hljebu našeg seljaka
Godina: 1928. Broj: 1 str. 26 -41
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O geografskom rasprostranjenju nekih bolesti u slovenačkim oblastima
Godina: 1928. Broj: 9 str. 954 -961
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Subluxatio humeri kao prodrom epileptičnog nastupa odnosno kao njegov motorični ekvivalent
Godina: 1930. Broj: 1 str. 31 -32
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O zadaći lekara u XX. veku
Godina: 1921. Broj: 1 str. 4 -5
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Uticaj ishrane na tuberkulozu
Godina: 1930. Broj: 9 str. 329 -337
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O odnosu lekara prema na smrt osudjenom
Godina: 1931. Broj: 9 str. 358 -350
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.