Banner
Point d.o.o.

Franc Derganc

Franc Derganc
Opis:Liječnik
Jezik:svn
Izvor:Liječnički vjesnik 1912.
Ukupno: 2

Digitalizirani članci - Franc Derganc

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Iz I. kirurgičnega oddelka deželne bolnice v Ljubljani
Godina: 1912. Broj: 5 str. 197 -201
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Iz I. kirurgičnega oddelka deželne bolnice: Appendektomia subserosa
Godina: 1912. Broj: 5 str. 226 -228
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kirurgija peritonite
Godina: 1920. Broj: 8-10 str. 414 -431
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.