Banner
Point d.o.o.

Ivan Hugo Botteri

Ivan Hugo Botteri
Mjesto djelovanja:Šibenik
Opis:Liječnik
Jezik:hrv
Izvor:Liječnički vjesnik 1913.

Primarni liječnik i ravnatelj zem. bolnice u Šibeniku 1914.g.

Ukupno: 2

Digitalizirani članci - Ivan Hugo Botteri

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O mehanizmu okretljivog srca
Godina: 1921. Broj: 1 str. 1 -9
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Referat prethodnog izvješća o ekinokokovoj anafilaksiji
Godina: 1922. Broj: 2 str. 64 -67
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O ekinokokovoj anafilaksiji
Godina: 1923. Broj: 3 str. 67 -72
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Anafilaksija u internoj medicini
Godina: 1923. Broj: 7 str. 229 -240
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O ekinokokovoj anafilaksiji
Godina: 1925. Broj: 4 str. 185 -196
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Značenje rane i kasne kutane reakcije kod ekinokokoze
Godina: 1929. Broj: 5 str. 201 -205
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Djelovanje andijskog chenopodium canahura kod tuberkuloze
Godina: 1929. Broj: 12 str. 585 -590
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Djelovanje andijskog chenopodium canahura tuberkuloze - tablica
Godina: 1929. Broj: 38 str. 1 -1
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Serologija ehinokokove bolesti
Godina: 1930. Broj: 12 str. 591 -610
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Plućno krvarenje (hemoptiza i hemoptoa)
Godina: 1931. Broj: 6 str. 561 -567
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog patogenezi i terapiji perniciozne anemije
Godina: 1931. Broj: 12 str. 992 -997
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Bolovi u predjelu želuca i povraćanje
Godina: 1935. Broj: 4 str. 162 -164
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Distomatoza
Godina: 1935. Broj: 5 str. 196 -201
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slučaj splenomegalične ciroze
Godina: 1935. Broj: 6 str. 244 -245
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prigodom 70-godišnjice dra Bože Peričića
Godina: 1935. Broj: 12 str. 551 -552
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Interna terapija gastroduodenalnog čira
Godina: 1936. Broj: 10 str. 411 -415
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pogled na razvitak interne medicine u budućnosti; smjernice i vidici
Godina: 1936. Broj: 12 str. 513 -518
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Zatajenje krvotoka
Godina: 1937. Broj: 7 str. 287 -292
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Rana dijagnoza tuberkuloze pluća kod odraslih
Godina: 1937. Broj: 12 str. 561 -564
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O mehanizmu prodora plućnih ehinokokovih cista u bronhe
Godina: 1938. Broj: 1 str. 1 -3
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Veze između bolesti želuca i krvi
Godina: 1938. Broj: 6 str. 257 -263
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Unutarnje bolesti I.dio: Bolesti srca i pluća
Godina: 1940. Broj: 19 str. 1 -2
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Redoviti mjesečni sastanak Hrvatskog družtva za internu medicinu
Godina: 1943. Broj: 2 str. 55 -61
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Rad skupština i sekcija Hrvatskog liečničkog zbora.
Godina: 1943. Broj: 5 str. 143 -146
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Rad skupština i sekcija Hrvastkog liečničkog zbora.
Godina: 1943. Broj: 7 str. 205 -208
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slućčaj ekstremne hipotermije
Godina: 1946. Broj: 7-08 str. 157 -158
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O nekim problemima endemične ehinokokoze kod nas
Godina: 1953. Broj: 3-04 str. 99 -101
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Osvrt na naša istraživanja na polju hidatologije
Godina: 1954. Broj: 9-10 str. 435 -438
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.