Banner
Point d.o.o.

Anton Gnirs

Anton Gnirs
Rođenje: 18.01.1873. Wikipedia
(Žatec, CZE)
Smrt: 10.12.1933.
Opis:Povjesnièar, arheolog, konzervator
Izvor:istra.lzmk.hr

Gnirs, Anton, povjesnièar, arheolog i konzervator (Žatec, Èeška, 18.I.1873 – Loket, Èeška, 10.XII.1933). Sudetski Nijemac, studirao je u Pragu. U Pulu je došao 1899. i radio kao profesor na njem. gimnaziji, od 1901. kao konzervator Središnjeg povjerenstva za zaštitu spomenika za okruge Pulu, Pazin i Rovinj, te istodobno kustos državne arheol. zbirke u Puli (lapidarij u Areni i Augustovu hramu); 1912–18. pokrajinski je konzervator za Austrijsko primorje i Kranjsku (zamjenjivao je F. Stelea). Istraživao je prapovijesne, ant. i srednjovj. spomenike u Istri. Njegova zaštitna istraživanja i veliki broj podataka objavljeni su u èlancima, najviše u beèkoj službenoj arheol. periodici (MZK, JZK, JÖAI, JAK i dr.). Bavio se gradskom arheologijom u Puli, osobito u sluèajevima nove izgradnje na arheol. podruèjima, npr. kod Herkulovih vrata (Die römische Weganlage der Porta Ercole, MZK, 1902., 28), kod Dvojnih vrata (Vorrömische und römische Funde nächst der Porta Gemina in Pola, MZK, 1906., 5), na Forumu (Neue Funde vom Forum civile in Pola, JAK, 1910., 4); veliki je broj podataka sintetizirao u radu Zur Topographie des antiken Pola (JZK, 1904., 2). Istraživao je rim. kazališta u Puli (Das antike Theater in Pola, JZK, 1905., 3) i zapoèeo iskapanje manjega kazališta koje je pronašao (Das römische Bühnentheater in Pola, JAK, 1908., 2). Na Brijunima je, u sklopu namjere vlasnika P. Kupelwiesera da od otoka uèini elitno turist. sastajalište, zapoèeo višegodišnja iskapanja u uvali Verige, gdje je otkrio i konzervirao ostatke velebne ladanjske vile s gospodarskim sadržajima, koja je vjerojatno bila središtem imanja vlasnika Brijuna u rim. doba (objavio je više izvješæa o tim radovima u razlièitim èasopisima). Istraživao je ant. ruralnu stambenu i gospodarsku arhitekturu, poglavito u juž. Istri, vile na brdu Kolci na Brijunima, u Valbandonu kraj Fažane, u Šijani (Pula), u Banjolama, Radekima kraj Muntiæa i dr.: Überreste antiker Werkstätten in der Umgebung Polas (MZK, 1904., 3); Istrische Beispiele für die Formen der antik-römischen villa rustica (JAK, 1908., 2). Bavio se takoðer ranokršæ. arheologijom i o tome objavio studije: Frühchristliche Denkmäler in Pola (JZK, 1906), Frühe christliche Kultanlagen im südlichen Istrien (Kunsthistorisches Jahrbuch, 1911., 5), te pov. izvorima kasnoga sr. vijeka u studiji Quellen zur Sozial-und Wirtschaftsgeschichte der Polesana im späten Mittelalter und bei Beginn der Neuzeit (Jahresbericht k. k. Staats-Realschule in Pola, 1908., i 1909). Vrijedna je njegova jedina monografija Istria praeromana (1925), te prvi vodiè po ant. spomenicima i zbirkama Pola, Ein Führer durch die antiken Baudenmäler und Sammlungen (1915). Nakon I. svj. rata, vratio se u Sudete, gdje je nastavio raditi u službi zaštite spomenika.

Ukupno: 5

Digitalizirani članci - Anton Gnirs

Adria [illustrierte Monatsschrift für Landes- u. Volkskunde, Volleswirtschaft, Touristik und Fremdenverkehr der adriatischen Küstenländer. -] Ausgrabungen auf der Insel Brioni grande
Godina: 1910. Broj: 12 str. 441 -451
Adria [illustrierte Monatsschrift für Landes- u. Volkskunde, Volleswirtschaft, Touristik und Fremdenverkehr der adriatischen Küstenländer. -] Oströmische Baudenkmale auf Brioni Grande
Godina: 1912. Broj: 11 str. 365 -377
Adria [illustrierte Monatsschrift für Landes- u. Volkskunde, Volleswirtschaft, Touristik und Fremdenverkehr der adriatischen Küstenländer. -] Frühe christliche Kulturanlagen im südlichen Istrien
Godina: 1913. Broj: 2 str. 467 -473
Adria [illustrierte Monatsschrift für Landes- u. Volkskunde, Volleswirtschaft, Touristik und Fremdenverkehr der adriatischen Küstenländer. -] Frühe christliche Kulturanlagen im südlichen Istrien : Schluß
Godina: 1913. Broj: 3 str. 491 -493
Adria [illustrierte Monatsschrift für Landes- u. Volkskunde, Volleswirtschaft, Touristik und Fremdenverkehr der adriatischen Küstenländer. -] Eine antike Herrschaftsvilla in Val Bandon
Godina: 1913. Broj: 4 str. 535 -539
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.