Krešimir Filić

Krešimir Filić
Rođen: 16.02.1891.
(Varaždin, HRV)
Umro: 31.12.1972.
Opis:Povjesničar i muzealac
Jezik:hrv

U Varaždinu je pohađao osnovnu školu i klasičnu gimnaziju.
Studirao je u Beču i Pragu.
Na varaždinskoj gimnaziji je radio 25 godina, potom u Gradskom muzeju.
Istraživao je kulturnu povijest Varaždina i predavao na gimnazijskoj ekstenzi (Pučkom sveučilištu).
Jedan je od osnivača Gradske pučke knjižnice te njezin dugogodišnji predsjednik.
Među osnivačima je Muzealnog društva, planinarskog društva i pjevačkog društva Tomislav.
Djela:
Lik Vatroslava Jagića; Franjevci u Varaždinu; Spomenica o 50-godišnjici Zanatlijskog i obrtničkog društva u Varaždinu; Varaždinski muzej; Varaždinski mesarski ceh; Glazbeni život Varaždina.

Ukupno: 18
4

Varaždin : Muzička škola Varaždin, 1972. -
78(091) FILIĆ gla
11

Varaždin : Kulturno-prosvjetno vijeće općine Varaždin, 1968. -
67/68:06 FILIĆ var
Varaždin : Tis. Svobodine ˝Narodne tiskare˝, 1943. -
(Izdanja Varaždinskog muzealnog društva ; br. 2)
069 FILIĆ var
069 FIL V
Varaždin : Tiskara Slobodine ˝Narodne tiskare˝, 1937. -
371(091) GIMNA spo
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.