Stanislav upi

Stanislav upi
Rođen: 1897
(Bregi kraj Koprivnice, HRV)
Umro: 1973
Opis:Psihijatar, oftamolog
Jezik:hrv
Izvor:Acta med-hist Adriat 2011;9(1);101-112

Meu mnogobrojnim istaknutijim neuropsihijatrima u povijesti Psihijatrijske bolnice vrape, koji su ostavili traga u hrvatskoj psihijatriji i javnosti specifinim profesionalnim habitusom, u prvoj polovici XX. stoljea pojavljuje se i djeluje dr. Stanislav upi.
Roen je 1897. u Bregima kod Koprivnice.
Medicinu je studirao u Innsbrucku, Beu i Pragu. kao to je navedeno u spomenici stenjevec 1879.1933., ondje je bio pomoni lijenik od 18. listopada 1920. do 25. kolovoza 1921., a tadanji direktor dr. Rudolf Herceg 1933. navodi meu deset nabrojenih lijenika i doktora
upia, kao sekundarnog lijenika.
Meu biografijama ravnatelja
Psihijatrijske bolnice vrape navodi se da se dr. upi od 1924. do 1932. bavio i oftalmologijom, koju je takoer specijalizirao, te da otad neprestano radi u toj bolnici do umirovljenja 1962.

Dr. upi je bio osmi po redu vritelj dunosti ravnatelja bolnice od 1940. do osnutka NDH 10. travnja 1941., kada je imenovan dr. vladimir Frankovi.

Dr. Stanislav upi je uz dr. zvonimira Suia, velikana hrvatske neuropsihijatrije XX. stoljea, sudskog vjetaka, nastavnika, prevoditelja i erudita enciklopedijskog opeg i strunog znanja, bio zaetnik psihodrame, scensko-ekspresivne terapije psihoanalitiara svjetskoga glasa,
izravnog Freudova uenika, idova rumunjskog podrijetla doktora jakoba Morena.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.