Banner
Point d.o.o.

Gjuro Šurmin

Gjuro Šurmin
Šurmin Đuro
Rođen: 1867 Wikipedia
Umro: 1937
Opis:Političar, književni povjesničar i političar
Jezik:hrvatski

Đuro Šurmin(1867.-1937.) je hrvatski književni historičar i političar.
1898.godine napisao je i objavio ’ Povijest književnosti hrvatske i srpske’,a 1902.godine biva izabran za izvanrednog profesora pri Katedri za hrvatski ili srpski jezik i književnost i od tada književna kroastika dobiva više mjesta u sveučilišnoj nastavi.
Šurmin je bio mjerodavan za književnu kroastiku.
Zbirka ’Pjesme i pripovjesti Hrvata-Muhamedovaca’ Hamida Kunića iz Šahabašića (Bosno) godine 1894. prepisana je iz originalnog rukopisa Matice Hrvatske pod brojem 157.
Originalni rukopis je uvezan u tvrde korice,ima 273 stranice.
Pisan je rukom samog zapisivača, i to u jednoj koloni.
Sada se rukopis čuva kod Jugoslovenske Akademije u Zagrebu.
U predgovoru prvoj knjizi Zbornika narodnih pjesama ’Matice Hrvatske’ o toj zbirci stoji zapisano ovo:
’Zbornik narodnih pjesama muhamedovskih:
302 junačke pjesme i 243 196 stihova od ovih pjevača Muhamedovaca.Potom se dalje nabraja šta je u zbirci,a među njima pod brojem 7.Hamid Kunić iz sela Šahabašića kraj Foče sa 7 pjesama,3752 stiha.
Od materijala ove zbirke Matica Hrvatka ništa nije upotrijebila u svojim štampanim zbornicima.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.