Banner
Point d.o.o.

Artur FRANOVIĆ GAVAZZI

Artur FRANOVIĆ GAVAZZI
Rođen: 14.10.1861. Wikipedia
(Split, HRV)
Umro: 12.03.1944.
Mjesto djelovanja:Gospić, Karlovac, Sušak, Zagreb, Ljubljana, Beograd
Opis:Hrvatski geograf talijanskog podrijetla
Izvor:Znameniti i zaslužni Hrvati.. str. 91

Artur (Franović) Gavazzi (Split, 14. listopada 1861. - Zagreb, 12. ožujka 1944.), hrvatski geograf talijanskog podrijetla.
Rodio se god. 1861. u Splitu, gdje svrši niže i srednje škole (1880.).
Na sveučilištu u Zagrebu, pa u Beču učio je geografiju i historiju.
God. 1886. položi ispite iz tih struka za srednjoškolskoga profesora, a doktorat u Beču iz geografije i meteorologije.
Službovao u Zagrebu, Gospiću, Karlovcu, Sušaku i ponovno (od 1906.) u Zagrebu.
Skoro na to imenovan je slobodnim docentom na sveučilištu u Beogradu, zatim g. 1911. u Zagrebu za učitelja geografije.
God. 1915. izvanredni sveučilišni profesor.
Odmah iza osnutka univerziteta u Ljubljani bude pozvan tamo za redovnoga profesora geografije, pa zauzima tu katedru od god. 1920., uz koju je osnovao i geografski institut.
Tu je u svoje ruke uzeo i Zavod za meteorologiju i geodhnuniku, uredi ga i u čitavoj
Sloveniji organizira meteorologičku službu u blizu 120 postaja.
Naučni mu se rad odnosi najvećim dijelom na hidrografiju i klimatologiju, iz kojega su područja i znatniji radovi:
- Die Regenverhltnisse in Kroatien (Wien, god. 1891.),
- Die Seen des Karstes (Wien, 1901.),
- Rijeke Hrvatske, 1905.
- Zemljopis Hrvatske, 1909.
- O pomicanju morsko vođe u Kvarnerskom zaljevu (Rad 1915.).
- Prilozi hidrografiji Plitvičkih jezera (Rad 1920.),
- Geografija Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, 1922.
- Geografijska osnovica hrvatskoga naroda, 1925.
- Astronomska geografija, 1929.
- Nekoliko riječi o cilju i podjeli geografije, 1930.
- O dubinama Jadranskog mora, 1936.
- Otkrivanje zemalja, 1939.
- Zemljopisni i geopolitički položaj Hrvatske, 1942. (u ediciji Zemljopis Hrvatske)

Pored ovih i s drugih područja geografije.
Pravi član Jugoslavenske akademije.

Ukupno: 6
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.