Drago Grdenić

Drago Grdenić
Rođen: 31.08.1919.
(Križevci, HRV)
Umro: 10.09.2018.
Opis:Akademik i doktor znanosti
Jezik:hrv
Izvor:HAZU

Datum rođenja:

31.08.1919.
Akademske titule:

akademik
doktor znanosti
Institucije:

redoviti profesor u miru - Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Funkcije u Akademiji:

glavni tajnik - Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (30.03.1973. - 14.03.1975.)
Članstvo u Akademiji:

redoviti član - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (26.01.1973. - ...)
izvanredni član - Razred za matematičke, fizičke i kemijske znanosti (23.06.1959. - 26.01.1973.)

Drago Grdenić, redovni profesor anorganske kemije u m., rođen u Križevcima 31. kolovoza 1919., diplomirao kemiju god. 1942. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.
God. 1942.-45. borac antifašističkog pokreta i član Prosvjetnog odjela ZAVNOH-a, god. 1945. profesor Više pedagoške škole u Splitu.
God. 1946.-48. na postdiplomskom studiju u Moskvi u Institutu organske kemije AN SSSR kod profesora A. N.Nesmejanova i A. I.
Kitajgorodskoga, gdje se specijalizirao iz rentgenske kristalografije istraživanjem kristalne strukture alkilživinih halogenida.
God. 1951. doktorat s disertacijom ˝Rentgenografska istraživanja nekih organoživinih spojeva˝ na Sveučilištu u Zagrebu.
God. 1955.-56. postdoktorski studij na Sveučilištu u Oxfordu kod profesorice Dorothy C. Hodgkin (nobelovke 1964.) s kojom je objavio dva rada o strukturi bakterijskog pigmenta feroverdina.
Od god. 1946. asistent, od 1952. docent, od 1956. izvanredni, od 1960. redovni profesor Prirodoslovno matematičkog fakulteta u Zagrebu za kolegije: Opća kemija, Anorganska kemija, Kristalokemija, Anorganska stereokemija, Rentgenska strukturna analiza, Organometalni spojevi i Povijest kemije.
Umirovljen god. 1985.
God. 1952. osnovao Zavod za opću i anorgansku kemiju PMF-a na Strossmayerovom trgu 14, god. 1962. preselio ga u Ul. kralja Zvonimira 8, gdje je adaptirao i opremio prostorije za kemijsku nastavu i istraživanje (preparativne metode, IR-spektri, rentgensku difrakciju, magnetokemiju, mikroanalizu i dr.), te osnovao knjižnicu koja broji oko 5200 knjiga.
Član Odbora za izgradnju Instituta ˝Ruđer Bošković˝ u Zagrebu, u kojem je 1952.-61. vodio Odjel strukturne i anorganske kemije.
God. 1960.-74. direktor Sveučilišnog instituta za anorgansku i analitičku kemiju, 1960.-62. dekan Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, 1976.-79. rektor Sveučilišta u Zagrebu.
Od 1959. izvanredni, od 1973. redoviti član JAZU, god. 1973.-75. njen glavni tajnik.
Dopisni član ANUBiH (1975.) i SAZU (1976.).
Član Hrvatskog kemijskog društva (1945.), Engleskog kemijskog društva (1955.), Američkog kemijskog društva (1959.).
Počasni član Hrvatskog prirodoslovnog društva (1980.), počasni savjetnik Instituta˝Ruđer Bošković˝ (1970.).
Odgovorni urednik časopisa ˝Priroda˝ (1948.-55.), predsjednik Hrvatskog kemijskog društva (1970.-72.), član savjeta međunarodnog časopisa Inorganica Chimica Acta (Padova, 1974.-88.), osnivatelj i predsjednik Jugoslavenskog kristalografskog centra pri JAZU (1966.-91.) i glavni urednik njegova ˝Godišnjaka˝.

God 1950. prvi u nas primijenio metodu rentgenske difrakcije za određivanje kristalne i molekulske strukture, te s brojnim suradnicima osnovao zagrebačku školu strukturne kemije.

Ustanovio kvadratnu antiprizmu za koordinaciju teorija (Nature, London 1958., Acta Cristallogr. 1959.), otkrio alkiživine oksonijeve i sulfonijeve spojeve (J.Chem. Soc. London 1958; 1962.), postavio pravila o koordinaciji živinog atoma u kristalima živinih spojeva (Quarterly Reviews of the Chemical Society, London 1965; Wedepohls Handbook of Geochemistry, Berlin 1969; Structural Studies, a Volume in Honor of Dorothy Hodgkin, Oxford 1981.), definirao Hofmannovu bazu i ustanovio permerkurirani metan, acetaldehid i octenu kiselinu (Chem. Comm. London 1974.; J. Organomet. Chem.London 1978.-91.), odredio kristalnu strukturu niza živinih kompleksnih i organskih spojeva (Croat.
Chem. Acta 1957., 1989.; Inorg. Chem. 1964., 1973.).

Ukupno 88 znanstvenih publikacija.

Udžbenik: ˝Molekule i krist

Ukupno: 1
Zagreb:Nakladni zavod Hrvatske,1946.-
(Mala naučna knjižnica Hrvatskog prirodoslovnog društva ; sv. 7-8)
54 GRDEN ato
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.