Banner
Point d.o.o.

Danko Riessner

Danko Riessner
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik 1936.
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Danko Riessner

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Konzervativno liječenje preloma obiju kostiju podlaktice
Godina: 1938. Broj: 4 str. 156 -160
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slučaj kasne neuritide ulnarisa kod traumatskog cubitus vulgusa
Godina: 1939. Broj: 9 str. 481 -483
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog operativnom liječenju neuralgije trigeminusa
Godina: 1940. Broj: 4 str. 192 -195
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Intrakranijalna krvarenja
Godina: 1940. Broj: 6 str. 306 -311
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Intrakranijalna krvarenja
Godina: 1940. Broj: 7 str. 350 -351
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Invaginacije intestinalnog trakta
Godina: 1940. Broj: 9 str. 443 -447
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Intrakranijalna krvarenja
Godina: 1940. Broj: 18 str. 1 -4
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pankreatitis
Godina: 1942. Broj: 3 str. 75 -81
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog operativnom liječenju kauzalgije.
Godina: 1943. Broj: 1 str. 1 -2
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Exophthalmus pulsans.
Godina: 1943. Broj: 7 str. 193 -197
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - U čast i u znak zahvalnosti prof.dr-u Juliju Budisavljeviću
Godina: 1944. Broj: 11 str. 249 -253
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje kraniocerebralnih povreda
Godina: 1952. Broj: 5-06 str. 89 -94
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Suvremeni pogledi na liječenje puerperalnih tromboza
Godina: 1960. Broj: 7-08 str. 555 -559
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O širokoj praktičnoj primjeni traheotomije u suvremenoj klinici
Godina: 1962. Broj: 4 str. 323 -330
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.