Banner
Point d.o.o.

Nataa Mrdulja-uji

Nataa Mrdulja-uji
Rođenje: 1964 Wikipedia
Opis:Lijenica
Izvor:ivotopis (doktorska disertacija)

Mr. sc.Nataa Mrdulja-uji, dr. med. roena je 1964. godine.
Medicinski fakultet upisala je 1981. godine u Splitu, a diplomirala u travnju 1987. godine na Medicinskom fakultetu u Zagrebu.
Sta je zavrila u Splitu, a Dravni ispit poloila u svibnju 1988. godine i zapoljava se kao lijenik ope medicine u Domu zdravlja Supetar, otok Bra.
Radila je u nekoliko mjesnih ambulanti i to u Bolu, Sutivanu, Nereiima i Supetru, a od 1990. godine radi u ambulanti Postira.
Godine 1987. upisala je poslijediplomski studij na Medicinskom fakultetu u Rijeci, smjer opa klinika patofiziologija, a 1996. godine magistrirala s temom O nekim karakteristikama depresije u bolesnica s karcinomom dojke.
Od 1999. godine suradnik je Medicinskog fakulteta u Splitu Katedre za obiteljsku medicinu.
Dana 4. 7. 2002. godine od Fakultetskog vijea Medicinskog fakulteta Sveuilita u Splitu izabrana je u suradniko zvanje naslovnog mlaeg asistenta na katedri za obiteljsku medicinu, za podruje Biomedicine i zdravstva, polje Klinike medicinske znanosti, grana Opa medicina.
Sudjeluje u nastavi predmeta Obiteljska medicna Mf u Splitu, vodi seminare i vjebe.
Mentor je nekolicini kolega za diplomski rad na poslijediplomskom strunom studiju iz Obiteljske medicine.
Krajem 2003. god zapoinje specijalizaciju iz obiteljske medicine u trajanju od 3 godine.
Specijalistiki ispit poloila je 22. veljae 2007. godine.
U svibnju 2005., 2006., 2007. i 2008. godine aktivno sudjeluje u meunarodnim teajevima Training of teachers in general/family practice.
Teme: Multiprofessional education, Challenging a Consultation, The Role of Arts in General/Family Practice Education i Cultural diversities u Inter Univerzitetskom Centru u Dubrovniku.
Sudjelovala je u prijevodu knjige Rakel R: Osnove obiteljske medicine, 2005.god.
Objavljuje vie strunih i znanstvenih lanaka.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Wikimedia,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.
Ako objavljena slika nije u skladu s autorskim pravima, javite nam kako bi je mogli ukloniti.