Tomislav Šoša

Tomislav Šoša
Rođenje: 1948
Smrt: 2006

Liječnik, kirurg, doktor medicinskih znanosti, piše poeziju

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Tomislav Šoša

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Sedamdeset godina trahoma u Dalmaciji
Godina: 1957. Broj: 9-10 str. 555 -562
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Raznolikosti u toku žučnih vodova unutar jetre
Godina: 1979. Broj: 3 str. 159 -162
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.