Lazo Stanojević

Lazo Stanojević
Opis:Psihijatar

Dr. Stanojević Lazo

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Lazo Stanojević

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Najranije pojave kod takozvane Wilsonove bolesti
Godina: 1919. Broj: 5 str. 213 -216
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neobične neuritide iza španjolske bolesti sa kliničkog gledišta
Godina: 1919. Broj: 7 str. 368 -372
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Poliencephalomyelitis kod botulizma sa teškom atrofijom mišičja
Godina: 1919. Broj: 7 str. 375 -377
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kliničko-psihiatričko značenje Wagnerovog fenomena kod pritiska na očne jabučice
Godina: 1919. Broj: 7 str. 380 -380
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Retroanterogradna amnezija i njena važnost za vještaka sa forenzičko-psihiatričkog gledišta
Godina: 1920. Broj: 1-02 str. 29 -35
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Lokalizacija bilateralne apraksije obrazne muskulature i muskularnog aparata za govor na temelju jednog duže vremena posmatranog slučaja
Godina: 1920. Broj: 8-10 str. 439 -442
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slučaj župnika Jerčića: Polagana promjene karaktera sa nastupom paranoidnog stanja; umorstvo na popu, vjerojatno u delirantnom stanju;
Godina: 1921. Broj: 4 str. 246 -254
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Atipičan tumor mozga (Slika desne moždane sljepočice i corpus callosum tumora imitirajući tumor lijeve moždane sljepočice)
Godina: 1922. Broj: 2 str. 81 -85
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kako uplivišu oboljenja gastrointestinalnog aparata na raspoloženje umobolnih?
Godina: 1922. Broj: 4 str. 206 -222
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Psihiatrička mnijenja: Zagonetni slučaj silovanja
Godina: 1923. Broj: 5 str. 164 -169
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Psihijatrička mnijenja: Teška tjelesna ozljeda u deliriju za vrijeme eksacebracije jednog potajno se razvijajućeg slučaja sclerosis polyinsularis
Godina: 1923. Broj: 7 str. 270 -275
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Jesu li za uporabu u domaćinstvu umobolni?
Godina: 1923. Broj: 8 str. 324 -325
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Psihijatrička mnijenja: Slučaj patološkog napitog stanja
Godina: 1923. Broj: 9 str. 363 -368
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Psihijatrička mnijenja: Katamnestički pregled i nalaz autopsije u sudbenom slučaju umobolnog župnika Jerčića
Godina: 1923. Broj: 10 str. 396 -400
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Terapeutska masaža kao sredstvo za liječenje duševne uzbudjenosti
Godina: 1923. Broj: 12 str. 493 -496
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Nešto o paralitičkom ludilu kod sveštenstva u Jugolsaviji
Godina: 1924. Broj: 4 str. 157 -158
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Umorstvo u masi u stanju patološkog pijanstva: Forezičko-psihijatričko mnijenje
Godina: 1924. Broj: 5 str. 187 -191
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O protrahiranom uplivu ˝luminal-a˝ na psihički rad kod zdravih ljudi
Godina: 1924. Broj: 7 str. 297 -297
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O uplivu terapeutske groznice na asocijacije paralitičara (Eksperimentalna farmako-psihopatološka studija)
Godina: 1925. Broj: 1 str. 1 -17
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O uplivu terapeutske gronice na asocijacije paralitičara (Sršetak)
Godina: 1925. Broj: 2 str. 83 -96
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Skrb za djecu sa poremećenim govorom i njenom značaju u našoj zemlji
Godina: 1925. Broj: 5 str. 269 -269
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Koliko se možemo koristiti dosadanjim metodama za ispitivanje inteligencije u svrhu ustanovljenja intelektualne sposobnosti u forenzičkim slučajevima
Godina: 1925. Broj: 10 str. 637 -641
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Upliv gastrointestinalnog oboljenja na raspoloženje umobolnih s obzirom na sekreciju gastričnih žlijezda
Godina: 1926. Broj: 1 str. 1 -9
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O uplivu moći pipanja kao i predstava pipanja na ekspresivni izražaj osoitim obzirom na balkanske narode i njegov klinički značaj
Godina: 1926. Broj: 6 str. 307 -309
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Ubijstvo i zlostava žandarmerijskog kaplara u ˝patološkom duševnom napadu˝ izvršeno na vojnicima (Psihijatrijsko-forenzičko mišljenje)
Godina: 1927. Broj: 5 str. 267 -269
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Zašto su - s obzirom na naše prilike - važne prosekture i aktivan rad u njima pri duševnim bolnicama?
Godina: 1927. Broj: 8 str. 409 -412
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Karađorđeva bolest 1813. godine
Godina: 1931. Broj: 4 str. 373 -379
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Read-ova formula kao funkcija bazalnog metabolizma i neurovegetativne distonije
Godina: 1934. Broj: 3 str. 103 -111
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dr. Jovan Danić
Godina: 1924. Broj: 11 str. 330 -331
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.