Banner
Point d.o.o.

Jaroslav Šugh

Jaroslav Šugh
Opis:Autor, šumar

Posavski lovac.

Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Jaroslav Šugh

Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Na osvitu novog ljeta
Godina: 1927. Broj: 1 str. 1 -5
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Lovni doživljaji iz Srbije
Godina: 1927. Broj: 1 str. 5 -7
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Jedno idealno lovište visoke divljači
Godina: 1927. Broj: 1 str. 13 -15
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Lov i današnji šumari (Študija iz našeg lovačkog života)
Godina: 1927. Broj: 2 str. 17 -20
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Degeneracija naše visoke divljači
Godina: 1927. Broj: 2 str. 20 -24
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Lov na patke i jarebice kamenjarke u Hercegovini
Godina: 1927. Broj: 2 str. 26 -29
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Kamo to vodi?
Godina: 1927. Broj: 3 str. 33 -37
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Mogu li opštine slobodno raspolagati sa opštinskim lovištima
Godina: 1928. Broj: 3 str. 40 -42
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Pedesetgodišnjica jednog od naših najboljih
Godina: 1928. Broj: 3 str. 43 -44
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Milan Obradović
Godina: 1928. Broj: 3 str. 45 -45
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Veliki tetrijeb
Godina: 1928. Broj: 7 str. 104 -106
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje O opetušama sistema Brovnig
Godina: 1928. Broj: 7 str. 107 -108
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Oblasni porez na lov
Godina: 1928. Broj: 7 str. 108 -109
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Još nješto o automatskoj Browning pušci
Godina: 1928. Broj: 8 str. 123 -126
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Zoltan Herz
Godina: 1928. Broj: 9 str. 135 -135
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Zar je to moralo biti?
Godina: 1928. Broj: 10 str. 154 -157
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Mojim drugovima, prijateljima i saradnicima!
Godina: 1928. Broj: 11 str. 165 -166
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Odgovor uredništva gospodinu Zlatiji Turkalju, na njegovu kritiku ˝Posavskog Lovca! u !Lovačko-ribarskom vjesniku˝
Godina: 1928. Broj: 11 str. 176 -177
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje O koristima lova
Godina: 1929. Broj: 10 str. 188 -192
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Mlada Jugoslavija i budućnost njezinog lovarstva
Godina: 1929. Broj: 11 str. 201 -205
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Proglašenje Kraljevine Jugoslavije: Brzojavni pozdrav uredništva gospodinu Ministru predsjedniku
Godina: 1929. Broj: 11 str. 205 -205
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Odnošaj lovca prema divljači
Godina: 1929. Broj: 11 str. 208 -212
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Zaštita divljači kod racionalne poljoprivrede
Godina: 1930. Broj: 2 str. 30 -31
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Lovarstvo i nova organizacija banovina
Godina: 1930. Broj: 3 str. 41 -44
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Lovci i lovačka svijest
Godina: 1930. Broj: 3 str. 44 -46
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje ˝Lovac˝ Organ Saveza lovačkih udruženja u Srbiji
Godina: 1930. Broj: 4 str. 61 -63
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje ˝Za glasom ćudi!˝
Godina: 1930. Broj: 4 str. 78 -79
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Lov i ribarstvo u Podkarpatskoj Rusiji
Godina: 1930. Broj: 7 str. 121 -122
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Privredni značaj lova u Jugoslaviji
Godina: 1930. Broj: 8 str. 143 -146
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje uzgoj plemenitih krznaša - moderna grana privrede
Godina: 1930. Broj: 8 str. 148 -149
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Karakulska ovce kao krznaš
Godina: 1930. Broj: 8 str. 150 -151
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Vjenceslav Siruček
Godina: 1930. Broj: 9 str. 163 -163
Posavski lovac : ilustrovani mjesečnik za lov, ribarstvo, kynologiju, oružarstvo i tragoslovlje Crnovratić
Godina: 1930. Broj: 9 str. 164 -165
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.