Banner
Point d.o.o.

Rikard Hauptfeld

Rikard Hauptfeld
Rođen: 04.01.1903.
(Zagreb, HRV)
Umro: 03.09.1988.
Opis:Docent, fiziolog
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

HAUPTFELD, Rikard, fiziolog (Zagreb, 4. I. 1903 — Zagreb, 3. IX. 1988).
U Zagrebu je 1920. završio klasičnu gimnaziju i 1926. studij medicine.
U Zavodu za fiziologiju Medicinskog fakulteta počeo je raditi već 1921. i kao asistent nastavio nakon studija.
Dobivši stipendiju Rockefellerove zaklade, usavršavao se 1930–31. u Njemačkoj, napose u elektrofiziologiji i fizikalnim metodama fizioloških istraživanja.
God. 1934. postao je docentom u Zavodu za fiziologiju, gdje vodi demonstracije, vježbe i kolegij fiziologije živčanoga sustava.
Izvanrednim profesorom postao je 1945, predstojnikom Zavoda bio je 1941–43. i 1945–52.
Pod njegovim je vodstvom šk. god. 1950/51. katedra za fiziologiju bila prva naša medicinska nastavna ustanova koja je uvela seminarsku nastavu.
Predavao je fiziologiju i anatomiju i studentima farmacije.
Kao politički nepoćudan otpušten je 1952. s Medicinskog fakulteta i premješten u Centralni higijenski zavod u Zagrebu, a potom je do umirovljenja kao znanstveni suradnik bio voditelj farmakološkog laboratorija u tvornici »Pliva«.
Znanstvene je radove i stručne članke objavljivao u časopisima Medicinski pregled (1933), Klinische Wochenschrift (Berlin 1934), Liječnički vjesnik (1937, 1942, 1948–49), Zaštita zdravlja (1946), Farmaceutski glasnik (1957), Saopćenja »Pliva« (1957, 1965).
Napisao je skripta Fiziološke vježbe (Zagreb 1928; 4 izd. do 1946) koja su u petom izdanju 1948. tiskana kao udžbenik, a s njemačkog je preveo udžbenik H.
Reina Fiziologija čovjeka (Zagreb 1947, 19492).

DJELA:
- Klinika i fiziologija vitamina (suautor). Zagreb 1938.
— Anatomija i fiziologija čovjeka. Zagreb 1952.

Ukupno: 2

Digitalizirani članci - Rikard Hauptfeld

Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Kako se životinje same lieče
Godina: 1943. Broj: 1-03 str. 39 -40
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O pomlađivanju transplantacijom čovječjih žlijezda
Godina: 1937. Broj: 2 str. 62 -62
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Fiziologija prehrane
Godina: 1942. Broj: 1 str. 5 -7
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O punjenju srca
Godina: 1948. Broj: 11 str. 395 -397
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. -
Godina: 1949. Broj: 6 str. 199 -199
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.