Ivan Herzog

Ivan Herzog
Rođen: 30.01.1883.
(Đakovo, HRV)
Umro: 31.08.1954.
Mjesto djelovanja:Prag
Opis:Liječnik, neuropsihijatar
Izvor:Liječnički vijesnik 1919., Hrvatski biografski leksikon

HERZOG, Ivan (Hercog), neuropsihijatar (Đakovo, 30. I. 1883 — Zagreb, 31. VIII. 1954).
Klasičnu gimnaziju završio 1901. u Zagrebu, medicinu studirao u Beču i Pragu gdje je i promoviran 1907.
Potom specijalizira neuropsihijatriju 1908–09. u duševnoj bolnici u Hildburghausenu te u internoj i psihijatrijskoj klinici u Pragu.
Potkraj 1909. postaje sekundarni liječnik internog odjela zagrebačke Bolnice milosrdne braće (poslije Zakladna bolnica), u kojem su se liječili i neuropsihijatrijski bolesnici.
U toj bolnici od 1912. vodi i rendgenski laboratorij (od 1918. rendgenski odjel).
Za I. balkanskog rata, kao dragovoljac u kragujevačkoj vojnoj bolnici, zapaža pojavu psihičkog šoka u ranjenih vojnika.
Nastavlja se usavršavati u neuropsihijatriji 1918–19. u Pragu, 1924. u Münchenu te 1928. u Parizu.
Po povratku iz Praga 1919. osniva u Zakladnoj bolnici Odjel za živčane i duševne bolesti, prvi takve vrste u Hrvatskoj.
God. 1935. pri tom je odjelu osnovao našu prvu mentalnohigijensku ustanovu – Stanicu za psihohigijenu.
Uspostavom NDH otpušten je i u tri navrata interniran, 1945. opet preuzima vodstvo svog odjela sve do 1949. kad je taj odjel ukinut.
Tada je premješten u Opću bolnicu »Dr. Mladen Stojanović« (danas Klinička bolnica »Sestre milosrdnice«) te obnavlja 1950. rad Stanice za psihohigijenu, no iste je godine umirovljen.
Još je neko vrijeme radio honorarno u toj stanici, kao konzilijarni neurolog u Općoj bolnici »Dr.
Josip Kajfeš« (danas Opća bolnica »Sv. Duh«) te kao sudski vještak. — Prihvativši moderne tečevine tadašnje psihijatrije, uveo je humani pristup duševnim bolesnicima i medicinske metode u liječenju psihoza.
Proučavao je progresivnu paralizu i shizofreniju, halucinacije i prisilne predodžbe, bolesti ekstrapiramidnoga motornog sustava.
Dao je nova i originalna zapažanja kod tzv. reumatske kljenuti ličnog živca.
U Stanici za psihohigijenu provodio je liječenje alkoholizma, bavio se terapeutskom primjenom hipnoze, a napose forenzičnom psihijatrijom.
Pisao je o prilikama u našim duševnim bolnicama, podvrgnuo je kritici projekte zakona o umobolnicama i kaznenog zakona.
Radove je objavljivao u časopisima Liječnički vjesnik (1912, 1916–17, 1919–22, 1924–25, 1927–30, 1932–33, 1935–36), Revue v neurologii a psychiatrii (Prag 1920), Mjesečnik pravničkog društva (1924), Medizinische Klinik (Berlin 1926), Deutsche Zeitschrift für Nervenheilkunde (Leipzig 1927), Praktični liječnik (1927), Zeitschrift für die gesammte Neurologie und Psychiatrie (Berlin 1928), Kriminal (1934), Neuropsihijatrija (1953).
Bio je predsjednik Neuropsihijatrijske sekcije Zbora liječnika Hrvatske. — Školovani violinist; u njegovu se zagrebačkom domu njegovala komorna glazba.
U triju su s njim svirali njegova sestra Tereza, pijanistica, i R. Matz, violončelist, a u gudačkom kvartetu izmjenjivali su se uglavnom liječnici glazbenici izvodeći klasični koncertni repertoar.
God. 1927–34. H. je bio član ravnateljstva HGZ.

DJELA:
Liječenje alkoholizma. Zagreb 1952.

Ukupno: 2
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
2

STALEŠKI Glasnik
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1914-1915 i 1921-1934. -
61 STALE
Detaljno

Digitalizirani članci - Ivan Herzog

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O prisilnim predodžbama i srodnim stanjima
Godina: 1919. Broj: 7 str. 333 -341
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O patološkim promjenama u velikim ganglijima mozga kod psihoza
Godina: 1919. Broj: 12 str. 653 -668
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Ekstrapiramidalni motoriči sistem i njegova oboljenja
Godina: 1920. Broj: 8-10 str. 431 -434
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O patološkim afektima (Prilog forenzičnoj psihiatriji)
Godina: 1927. Broj: 4 str. 189 -194
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Klinika oboljenja sakroilijakalnog zgloba
Godina: 1935. Broj: 2 str. 75 -76
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neurologija i oboljenja vratne hrptenice
Godina: 1949. Broj: 9-10 str. 316 -318
Staleški glasnik : prilog Liječničkog vjesnika : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Socijalni i ekonomski položaj liječništva
Godina: 1924. Broj: 7 str. 206 -208
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.