Bruno Halle

Bruno Halle
Rođen: 16.11.1900.
(Sisak, HRV)
Umro: 12.10.1991.
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Liječnik, internist
Izvor:Liječnički vjesnik 1936., Hrvatski biografski leksikon

HALLE, Bruno, internist (Sisak, 16. XI. 1900 — Zagreb, 12. X. 1991).
Gimnaziju završio 1919. u Zagrebu te započeo studij medicine, nastavivši ga u Würzburgu, gdje je 1925. promoviran disertacijom Über die reversible Hämolyse.
Iako mu je bilo ponuđeno mjesto asistenta na tamošnjem Stomatološkom fakultetu, vratio se u Zagreb da bi kao volonter specijalizirao internu medicinu u Bolnici milosrdnih sestara.
Po specijalizaciji 1929. ostaje raditi na Internom odjelu do 1947, obavljajući 1945/46. i dužnost predstojnika odjela.
Pri odjelu je 1938. osnovao hematološki odsjek s hematološko-biokemijskim laboratorijem.
God. 1947–51. radi u Internoj klinici, potom je do umirovljenja liječnik Internog odjela i voditelj Centralnoga medicinskog laboratorija Opće bolnice »Dr. Josip Kajfeš« u Zagrebu (danas »Sveti Duh«). — Napose se zanimao za hematologiju uvevši suvremene dijagnostičke zahvate kao što su punkcija koštane srži, limfnih čvorova, slezene i dr.
U kliničku je praksu uveo vlastitu dijagnostičku metodu duboke perkusije abdomena, konstruirao svoju modifikaciju bifonendoskopa za simultanu komparativnu auskultaciju, upozorio na kliničko značenje albuminsko-globulinskoga kvocijenta u serumu i patološkim izljevima, napose kod kardiohepatalne insuficijencije, predložio nov način liječenja eksudativnih upala seroznih opna, postavio vlastitu teoriju pseudofertilizacije stanica kao biološke osnove maligne alteracije stanica.
Radove je objavljivao u časopisima Klinische Wochenschrift (Berlin 1924), Biochemische Zeitschrift (Berlin 1925), Liječnički vjesnik (1936–38, 1940, 1948–50), Acta medica Iugoslavica (1952), Lancet (London 1970).
Izabran je za počasnog člana Zbora liječnika Hrvatske. — Bio je član HSS i nakon atentata liječnik S.
Radića.
O njegovu je liječenju napisao 1971. stručno-medicinski tekst, koji je ostao u rukopisu.
Bio je oženjen s književnicom Mirjanom Matić-Halle, a i sam se bavio poezijom i kritikom, pisao filozofske oglede te svirao violinu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Bruno Halle

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - MEdicinska tehnika: O novom bifonendoskopu
Godina: 1936. Broj: 1 str. 31 -32
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Terapija vazalne palpitacije
Godina: 1936. Broj: 3 str. 117 -118
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O spontanim frakturama rebara uslijed kašlja
Godina: 1936. Broj: 5 str. 196 -199
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Terapeutske bilješke: Prilog primjeni Gyrodala
Godina: 1937. Broj: 8 str. 379 -379
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog problemu centralne ketonemije
Godina: 1938. Broj: 8 str. 476 -479
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Bolnice i zdravstvo na selu
Godina: 1940. Broj: 1 str. 12 -13
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O kliničkom značenju proteinskog kvocjenta
Godina: 1948. Broj: 11 str. 397 -404
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O novom načinu liječenja eksudativnog pleuritisa
Godina: 1949. Broj: 7-08 str. 220 -224
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O novom načinu liječenja eksudativnih pleuritisa
Godina: 1950. Broj: 8 str. 300 -301
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O diferencijalnom tuberkulinskom testu
Godina: 1950. Broj: 10 str. 378 -381
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.