Ladislav Meduna

Ladislav Meduna
Mjesto djelovanja:Budimpešta
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik 1937.
Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Ladislav Meduna

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Opći pogledi na Cardiazol-terapiju shizofrenije
Godina: 1937. Broj: 8 str. 357 -360
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.