Banner
Point d.o.o.

Mirko Knežević

Mirko Knežević
Rođen: 20.04.1914.
(Jastrebarsko, HRV)
Umro: 24.11.1991.
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Patolog
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

KNEŽEVIĆ, Mirko, patolog (Jastrebarsko, 20. IV. 1914 — Zagreb, 24. XI. 1991).
Maturirao u karlovačkoj gimnaziji 1932, u Zagrebu diplomirao 1937. na Medicinskom fakultetu i doktorirao 1976. tezom Ependymitis tuberculosa na Stomatološkom fakultetu.
Od 1939. asistent, od 1947. docent u Zavodu za opću patologiju i patološku anatomiju zagrebačkoga Medicinskoga fakulteta.
Istodobno (1945–47) bio prosektor u Vojnoj bolnici u Zagrebu.
Radio potom na medicinskim fakultetima u Skoplju (gdje je 1947. utemeljio i vodio Institut za patološku anatomiju) i Münchenu, a od 1949. do umirovljenja 1979. bio predstojnik Zavoda za patološku anatomiju u Bolnici »Dr. Mladen Stojanović« u Zagrebu.
Od 1980. do kraja života ondje djelovao kao savjetnik.
Njegovim dolaskom na čelo Zavoda počeo je suvremeni razvoj patoanatomske dijagnostike u toj bolnici.
Osim što je unaprijedio klasične patoanatomske i histološke metode, u suradnji s liječnicima kliničarima razvio je intraoperacijske biopsije i pomogao razvoj Odjela za histokemiju i elektronsku mikroskopiju, čime je Zavod dosegnuo europsku stručno-znanstvenu razinu.
Odgojio je nove stručnjake i svojim zauzimanjem pridonio otvaranju 1965. suvremene zgrade Zavoda za patologiju, od 1969.
Klinički zavod za patologiju Stomatološkoga fakulteta, na kojem je od te godine bio redoviti profesor i voditelj katedre za patološku anatomiju.
Glavna područja njegova znanstvenoga rada bile su patomorfologija tuberkuloze i malformacija, nefrološka i perinatalna patologija te patologija muških spolnih organa.
Radove je objavljivao u publikacijama Liječnički vjesnik (1941–45, 1947, 1949, 1951, 1954–55, 1961), Vojnosanitetski pregled (Beograd 1948), Izvanredna izdanja Farmakološkog instituta u Zagrebu (1949), Rad JAZU (1950, 274; 1989, 447), Archives internationales de pharmacodynamie et de thérapie (Gand —Bruxelles 1951), Zbornik radova I. naučnog sastanka ginekologa (1952), Jugoslavenska pedijatrija (1959), Archivio italiano di otologia, rinologia e laringologia (Milano 1961), Anali Bolnice »Dr. M. Stojanović« (1963 –64, 1976), Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Pathologie (Stuttgart 1973–74, 1980), Acta stomatologica Croatica (1981), Journal of Cancer Research and Clinical Oncology (Berlin—Heidelberg 1981), Lancet (London 1981), International Journal of Clinical Pharmacology (München 1982, 1991), International Journal of Dermatology (Philadelphia 1991).
Surađivao u Medicinskoj enciklopediji LZ.
Bio je prvi predsjednik Sekcije za patologiju Zbora liječnika Hrvatske 1955. i član Njemačkoga društva za patologiju.

Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Mirko Knežević

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog pitanju nezidoblastoma pankreasa
Godina: 1941. Broj: 6 str. 315 -319
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Teratom testisa sa slikom horioepitelioma i disgermionoma
Godina: 1942. Broj: 1 str. 12 -16
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Psammoma ossificatum (Prilog pitanju stvaranja koštanog tkiva u tumorima moždanih ovojnica)
Godina: 1942. Broj: 9 str. 329 -334
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog pitanju spontanih ruptura aorte.
Godina: 1943. Broj: 6 str. 162 -166
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pancreatopathia acuta haemorrhagica kod trogodišnjeg djeteta.
Godina: 1943. Broj: 9 str. 261 -265
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Periarteriitis nodosa.
Godina: 1943. Broj: 11 str. 313 -324
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Periarteriitis nodosa.
Godina: 1943. Broj: 12 str. 346 -351
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Hemangiomi kralježnice s težkom osteoporozom koštanog sistema
Godina: 1944. Broj: 5 str. 121 -125
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slučaj hermafroditizma s tumorom spolnih žliezda
Godina: 1944. Broj: 6 str. 146 -154
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog pitanju hydrops fetus congenitusa.
Godina: 1945. Broj: 1-02 str. 8 -16
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Carcinoma loco gastro-jejunostomiae
Godina: 1947. Broj: 1-02 str. 22 -28
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Akutna intumescencija mozga
Godina: 1949. Broj: 9-10 str. 321 -330
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Reumatizam centralnog nervnog sistema
Godina: 1951. Broj: 10-11 str. 249 -255
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Rana dijagnoza karcinoma želuca s patološkog stanovišta
Godina: 1954. Broj: 9-10 str. 531 -535
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Ekstracerebralne promjene kod moždane kapi
Godina: 1955. Broj: 1-02 str. 94 -94
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.