Banner
Point d.o.o.

Sergije Dogan

Sergije Dogan
Rođen: 21.06.1916.
(Šibenik, HRV)
Umro: 17.04.1979.
Opis:Liječnik
Izvor:Proleksis enciklopedija, Hrvatski biografski leksikon

Dogan, Sergije, hrvatski neurolog (Šibenik, 21. VI. 1916 – Počitelj, 17. IV. 1979).
Predstojnik Neuropsihijatrijske klinike u Zagrebu, redoviti profesor zagrebačkoga Medicinskog fakulteta, izvanredni član JAZU, predsjednik Zbora liječnika Hrvatske (1958–60).
Utemeljitelj hrvatske kliničke neurofiziologije, prvi u nas uveo elektroencefalografsku dijagnostiku.

Gimnaziju pohađao u Splitu i Šibeniku (1934), medicinu završio 1940. u Zagrebu.
Također 1939–41. studirao psihologiju pri Filozofskom fakultetu.
Od 1941. radi u Klinici za živčane i duševne bolesti u Zagrebu, gdje specijalizira neuropsihijatriju i postaje asistent, zatim voditelj odjela te voditelj neuroloških odjela.
Usavršavao se u kliničkoj neurologiji i neurofiziologiji u Londonu i Stockholmu (1948) i Philadelphiji (1960 –62).
Habilitirao se 1952. za privatnog docenta zagrebačkoga Medicinskog fakulteta, pri kojem je 1954. bio izabran za docenta, 1958. za izvanrednog, a 1965. za redovitog profesora.
Doktorat znanosti postigao je 1978. radom o hemiplegiji u djece.
Od 1967. do 1971. bio je predstojnik Neuropsihijatrijske klinike u Zagrebu, odn. od 1971. predstojnik Klinike za neurologiju i Zavoda za neuropatologiju.
Reorganizirao je kliniku formiravši funkcionalne odjele, centre i specijalne laboratorije te utemeljio i vodio Znanstvenu jedinicu za istraživanje živčanog sustava.
Kao predsjednik katedre za neurologiju pokrenuo je poslijediplomski studij iz neurologije. — Osnivač je i nestor hrvatske kliničke neurofiziologije.
God. 1952. osnovao je prvi elektroencefalografski laboratorij i prvi uveo elektroencefalografiju kao redovitu dijagnostičku metodu te organizirao izradbu domaćih elektroencefalografskih aparata.
Bavio se eksperimentalnom neurofiziologijom i kliničkom elektrofiziologijom, studijem mehanizma sna i epilepsijama (L’encéphale, Pariz 1953; Neuropsihijatrija, 1953–55, 1957, 1961, 1967, 1969, 1972; Nervenarzt, Berlin 1954; Saopćenja Pliva, 1954, 1957; Excerpta medica, International Congress Series, Amsterdam 1962; Journal of Neurophysiology, Bethesda 1966; I. jugoslavenski kongres kliničke neurofiziologije, Zadar 1976).
Napose se bavio kongenitalnim i nasljednim neurološkim bolestima, poglavito bazilarnom impresijom te metaboličkim i genetskim bolestima u djece, a uveo je u nas analizu kožnih brazda kao dijagnostičku metodu u djece s cerebralnom dječjom kljenuti (Liječnički vjesnik, 1950–51, 1953, 1967; Acta radiologica, Stockholm 1951; Radovi Medicinskog fakulteta u Zagrebu, 1960; Neuropsihijatrija, 1967–68, 1970, 1973; Arhiv za zaštitu majke i djeteta, 1971).
Proučavao je cerebrovaskularne bolesti (Liječnički vjesnik, 1952–53; Neuropsihijatrija, 1953, 1961, 1965, 1971; Medicinski glasnik, 1954; Saopćenja Pliva, 1959; II. simpozij cerebrovaskularnih bolesti, Zagreb 1974).
Istraživao je posljedice kraniocerebralnih trauma (Liječnički vjesnik, 1947, 1974; Neuropsihijatrija, 1953; Acta chirurgica Iugoslavica, 1957; Neurologija, 1977–78).
God. 1977. izabran je za izvanrednog člana JAZU.
Od 1958. do 1960. predsjednik je Zbora liječnika Hrvatske, potom predsjednik Neurološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske, predsjednik Lige za borbu protiv epilepsije Hrvatske i dr.
Bio je jedan od osnivača Zavoda za rehabilitaciju djece oboljele od cerebralne paralize na Goljaku u Zagrebu te predsjednik Odbora za rehabilitaciju Republičkog sekretarijata za zdravstvo i socijalnu zaštitu Hrvatske.
Bio je predsjednik izdavačkog odbora časopisa Neurologija, dopisni član Američke akademije za cerebralnu paralizu, počasni član Francuskoga neurološkog društva i dr.
God. 1967. dobio Nagradu grada Zagreba.
Sastavio je skripta iz neurologije za studente medicine (1950, 1951, 1954, 1961) i studente defektologije (1969, 1971, 1975).

DJELA:
- Opća neurologija (suautor N. Grčević). Zagreb 1956, 19592, 19623.
— Psihijatrija (suautor). Beograd—Zagreb 1959, 19612, 19653.
— Pregled neurološkog bolesnika (u: V. Vuletić, Fizikalna dijagnostika, Zagreb 1962).

Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Sergije Dogan

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Savjetovanje za izbor liječničkog zvanja sa stanovišta suvremene eksperimentalne psihologije i medicije
Godina: 1942. Broj: 5 str. 170 -173
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Encephalomyelitis disseminata acuta u odnosu prema drugim upalama centralnog živčanog sistema
Godina: 1944. Broj: 5 str. 114 -118
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O indikacijama i efektu prefrontalne leukotomije
Godina: 1949. Broj: 6 str. 180 -182
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Tromboza arterije karotis interne
Godina: 1953. Broj: 1-02 str. 30 -35
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Ageneza korpusa kalozuma u dvoje braće
Godina: 1967. Broj: 5 str. 377 -385
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.