Milan Gjukić

Milan Gjukić
Rođen: 23.01.1899.
Umro: 25.08.1981.
Opis:Liječnik- eugeničar
Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Milan Gjukić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Vrsta, rasa i konstitucija
Godina: 1942. Broj: 10 str. 375 -379
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Nekoliko riječi o principima eugenike (rasne higijene) i njenoj današnjoj praktičnoj primjeni
Godina: 1942. Broj: 11 str. 413 -417
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Praktična upotreba nauke o baštinjenju kod ljudi.
Godina: 1943. Broj: 5 str. 121 -130
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Daljnji prilog k problemu značenja konstitucije organizma za tuberkulozni proces.
Godina: 1943. Broj: 7 str. 199 -204
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pitanje utjecaja težine mozga na inteligenciju
Godina: 1944. Broj: 1 str. 6 -13
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Suradnja genetičara i kliničara kod izpitivanja nekih problema iz nauke o konstituciji
Godina: 1944. Broj: 5 str. 125 -130
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.