Banner
Point d.o.o.

Theodor Duerrigl

Theodor Duerrigl
Dürrigl, Theodor
Rođenje: 10.10.1926.
(Zagreb, HRV)
Opis:doktor znanosti
Jezik:hrv
Izvor:Zdravstveno veleučilište Zagreb

Rođen u Zagrebu 10. 10. 1926.Osnovnu školu, Klasičnu gimnaziju i Medicinski fakultet završio u Zagrebu, diplomirao 1953.
Po obavljanju staža zapošljava se u Reuma-stanici (kasnije: Zavod za reumatske bolesti) u Zagrebu, te specijalizira fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
Od 1966. do 1992. zaposlen na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i Kliničkom bolničkom centru Rebro, predstojnik Zavoda za reumatske bolesti i rehabilitaciju.
Od 01. 10. 1992. u mirovini.
U travnju 1964. na Medicinskom fakultetu izabran je za predavača za predmet „Reumatologija“ time se reumatologija kao nastavni predmet prvi puta pojavila na zagrebačkom Medicinskom fakultetu.
U srpnju 1964. g. postigao je doktorat znanosti iz područja reumatologije. 1965. izabran je za naslovnog docenta na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, od 1971. g. izvanredni profesor, a 1975.g. izabran je za redovitoga profesora Na Medicinskom fakultetu član više odbora i komisija; od 1972.do1974. g. prodekan, a od 1983. do 1989. g. predsjednik Odbora za magistarske radove.
U Hrvatskom liječničkom zboru tajnik, pa predsjednik Sekcije za reumatologiju i fizikalnu medicinu, osnovao je samostalnu Reumatološku sekciju U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti član suradnik od 1986. g., a od 2000 voditelj njezina Odbora za medicinsku leksikografiju.
U Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske redoviti član od njezina osnutka, glavni urednik „Biltena“ od njegova pokretanja 1972. do posljednjeg broja 1981. g.; 1988.-1992. član Suda časti; 1992. g. izabran za člana Uredničkoga savjeta „Acta medica Croatica“; član Senata Akademije od njegova pokretanja 1993.; 1992.-1993. predsjednik novoosnovanog Odbora za medicinski turizam i prirodne ljekovite činitelje; 1993.-2000. član Glavnog odbora Akademije.
U Leksikografskom zavodu „Miroslav Krleža“ član uredništva ili pomoćnik glavnog urednika u „Medicinskoj enciklopediji“, „Medicinskom leksikonu“, „Rječniku hrvatskoga jezika“, „Rječniku humanog i veterinarskog medicinskog nazivlja“; urednik struke medicina u „Hrvatskoj općoj enciklopediji“.
Od 1964. do 1991. glavni urednik časopisa „Reumatizam“.
Član uredništva ili uredničkog savjeta u časopisima „Liječnički vjesnik“, „Acta medica Croatica“, „Zeitschrift für Rheumatologie“ (1981.-1994.g.), „Archives of Interamerican Rheumatology“, „Smotra/Rundschau“ i dr.
Objavio ukupno oko 470 znanstvenih i stručnih publikacija, od toga 7 knjiga; pozvani autor 14 poglavlja u knjigama i udžbenicima domaćih i stranih izdanja Priznanja: Orden rada sa zlatnim vijencem, Orden zasluga za narod sa srebrnim zracima; nagrade Hrvatskoga liječničkog zbora.
Laureat Akademije medicinskih znanosti Hrvatske za 2008. godinu.
Laureat Akademije medicinskih znanosti za 2009. godinu.
Počasna članstva: Hrvatski liječnički zbor, Hrvatsko reumatološko društvo, te Njemačko, Austrijsko, Čehoslovačko, Slovensko i Argentinsko reumatološko društvo.
U tadašnjoj Višoj školi za medicinske sestre i zdravstvene tehničare, na smjeru za fizioterapeute godinama je (do rujna 1998.) bio nastavnik iz predmeta reumatologija, gdje je održavao teorijsku nastavu (praktičnu je vodila mr. sc.
Vera Vitulić).
Zajedno su napisali udžbenik iz reumatologije namijenjen upravo tim studentima.
Godine 1978. primio nagradu Udruženja fizioterapeuta i radnih terapeuta Hrvatske, a 1988. g. o 30. obljetnici Saveza fizioterapeuta i povelju toga saveza.
Bio je mentor ili član komisije u diplomskim radovima 85 studenata spomenute Više škole.
Nakon umirovljenja još se neko vrijeme bavio polikliničkom reumatologijom, a osobito se posvetio leksikografskom radu.
Objavio je još nekoliko poglavlja u knjigama i članaka, a s prof. dr.Kristinom Potočki objavio je 2011. g. sveučilišni udžbenik Klinička reumatološka radiologija.

Digitalizirani članci - Theodor Duerrigl

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Lokalna primjena hidrokortizona kod reumatskih oboljenja
Godina: 1957. Broj: 3-04 str. 135 -141
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Značenje karcinoma prostate u reumatološkoj dijagnostici
Godina: 1958. Broj: 3-04 str. 186 -191
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Hufelandovi nazori o reumatizmu
Godina: 1959. Broj: 11-12 str. 869 -972
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Određivanje sagitalne gibivosti kralježnice
Godina: 1961. Broj: 9 str. 883 -888
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kretanje titra hemaglutinacije u toku reumatoidnog artritisa
Godina: 1962. Broj: 9 str. 875 -884
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Reumatoidni faktor
Godina: 1963. Broj: 3 str. 245 -255
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Ocjena radne sposobnosti kod nekih reumatskih bolesti
Godina: 1964. Broj: 1 str. 55 -61
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Osobitosti reumatoidnog artritisa u muškaraca
Godina: 1964. Broj: 9 str. 1103 -1105
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Citološka analiza izljeva u zglobove kod bolesnika s reumatoidnim artritisom
Godina: 1965. Broj: 2 str. 147 -151
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kriteriji za dijagnostiku reumatoidnog artritisa
Godina: 1965. Broj: 2 str. 175 -182
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - SIndrom bolnog trohantera
Godina: 1966. Broj: 2 str. 167 -179
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Artritis u ulceroznom kolitisu
Godina: 1967. Broj: 2 str. 161 -165
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Zašto, kada i kako primijeniti kortikosteroide kod reumatskih bolesti
Godina: 1968. Broj: 10 str. 959 -964
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.