Boris Ivanišević

Boris Ivanišević
Rođen: 1921
Umro: 2008
Opis:liječnik

Boris Ivanišević, doktor medicine univerze, doktor medicinskih nauka, liječnik-specijalista kirurgije, naslovni docent, šef odjela Kirurške klinike medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Boris Ivanišević

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kongenitalni maligni miješani tumori bubrega-Wilmsovi tumori
Godina: 1960. Broj: 11 str. 857 -864
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Postoperativne smetnje istjecanja žuči
Godina: 1966. Broj: 5 str. 473 -480
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Benigni tumori želuca
Godina: 1967. Broj: 11 str. 825 -834
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kronični oblik terminalnog ileitisa - morbus Crohn
Godina: 1968. Broj: 4 str. 319 -323
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Hitna bronhotomija zbog stranog tijela
Godina: 1970. Broj: 2 str. 209 -215
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Naša eksperimentalna istraživanja na polju zamjene jetre
Godina: 1971. Broj: 9-10 str. 979 -989
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog problemu recidivnih struma štitnjače
Godina: 1974. Broj: 1 str. 8 -11
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje operativnih ozljeda rekurensa
Godina: 1974. Broj: 6 str. 358 -361
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.