Tihomil Beritić

Tihomil Beritić
Rođen: 24.06.1919.
(Herceg Novi, MNE)
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:internist
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

BERITIĆ, Tihomil, internist i specijalist medicine rada (Herceg-Novi, 24.VI 1919).
Sin je konzervatora Lukše.
Gimnaziju je pohađao u Dubrovniku, a studij na Medicinskom fakultetu u Zagrebu završio je 1943.
God. 1945–1949. vodi ambulantu za profesionalne bolesti Zemaljskog zavoda za socijalno osiguranje u Zagrebu.
Od osnutka Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada JAZU u Zagrebu 1949. radi u toj ustanovi, gdje 1951. organizira i vodi Odjel za profesionalne bolesti.
Medicinu rada specijalizirao je 1949/1950. u Pragu, Torontu i Londonu, a 1956. završio je specijalizaciju interne medicine u Zagrebu.
God. 1957. habilitirao se na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, gdje je od 1961. izvanredni profesor medicine rada.
God. 1973. izabran je za izvanrednog člana JAZU, 1980. postigao je doktorat znanosti disertacijom o olovnoj neuropatiji. — Posebno se istaknuo istraživanjima toksikologije teških metala.
Uočivši da se proučavanjem hematoloških promjena može poboljšati dijagnostika ranih oštećenja organizma profesionalnim kemijskim agensima, upozorio je prvi u svjetskoj medicinskoj literaturi na neke promjene koštane srži i crvene krvne slike pri otrovanju olovom (Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 1948, 1951, 1957, 1968, 1969; Blood, New York 1956, 1965; Proceedings of the International Congress on Occupational Health, Helsinki 1957, Beč 1966; British Journal of Haematology, Oxford 1963).
Istraživao je otrovanje olovom izazvano glazurom zemljanog posuđa (Archiv für Toxikologie, Berlin 1956; Higijena, 1956; Ljetopis JAZU, 1956, 61).
Proučavao je učinke otrovanja olovom na živčani sustav i bubrege kao i terapeutske postupke kod trovanja olovom (Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 1958, 1962, 1965, 1967,1969; British Journal of Industrial Medicine, London 1961; The Lancet, London 1961; British Medical Journal, London 1968; Simpozij o olovu, Trepča 1968; Archives of Environmeatal Health, Chicago 1971; Journal of Occupational Medicine, Washington 1977).
Proučavao je problem manganizma, posebno na šibenskom području, te otrovanje živom i arsenom (Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 1953, 1957, 1958).
Opisao je infekcioznu limfocitozu, kongenitalnu methemoglobinemiju, alergični alveolitis te upozorio na značenje siderocita i sideroblasta.
Proučavao je i azbestozu, pneumokoniozu uzrokovanu tvrdim metalima te profesionalno otrovanje nitroznim plinovima, a dao je i originalnu klasifikaciju toksičke kome (Liječnički vjesnik, 1948, 1950, 1969; Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 1956, 1963, 1966, 1969, 1971; British Journal of Industrial Medicine, 1956; Acta pharmacologica et toxicologica, 1977).
Napisao je poglavlja o toksikologiji i profesionalnim bolestima u priručnicima i udžbenicima: Odabrana poglavlja iz interne medicine (Zagreb 1955), Interna medicina (Zagreb 1958, 1959), Medicina rada (Beograd—Zagreb 1958, 1966), Medicina rada (Sarajevo 1978), Profesionalne bolesti (Sarajevo 1981), Bolovanje (Zagreb 1982). — Bio je predsjednik Hematološke sekcije Zbora liječnika Hrvatske, prvi predsjednik Udruženja toksikologa Jugoslavije, a od 1970. počasni je predsjednik Evropskog udruženja centara za kontrolu otrovanja.
Bio je glavni urednik Liječničkog vjesnika (1958–1975) i Arhiva za higijenu rada i toksikologiju (1968–1976).
Odlikovan je Ordenom rada sa zlatnim vijencem.

DJELA: Patologija rada (suautori M.Šarić i D.Majić-Prpić).Zagreb 1965.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Tihomil Beritić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slučaj infekciozne limfocitoze
Godina: 1948. Broj: 10 str. 377 -381
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Cyanosis methaemoglobinaemica hereditaria
Godina: 1950. Broj: 4-05 str. 162 -166
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dijagnostika otrovanja olovom
Godina: 1955. Broj: 8-09 str. 367 -378
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Profesionalne bolesti i intoksikacije liječene u odjelu za profesionalne bolesti u toku 1960. god.
Godina: 1961. Broj: 10 str. 1063 -1067
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Povrede električnom strujom
Godina: 1962. Broj: 2 str. 159 -169
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Diferencijalna dijagnoza komatoznih stanja
Godina: 1962. Broj: 5 str. 461 -464
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Utapljanje
Godina: 1962. Broj: 8 str. 797 -805
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Plućni infiltrat s eozinofilijom
Godina: 1963. Broj: 10 str. 1125 -1130
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Akutno otrovanje hipnoticima i sedativima
Godina: 1963. Broj: 10 str. 1131 -1139
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Suvremeni ručni inhalator za liječenje astme aerosolom
Godina: 1964. Broj: 4 str. 501 -504
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Vanjski znaci otrovanja
Godina: 1965. Broj: 8 str. 869 -877
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Alupent u liječenju astme
Godina: 1966. Broj: 8 str. 969 -972
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Sekretolitik Bisolvon u liječenju kroničnog bronhitisa i bronhalne astme
Godina: 1968. Broj: 8 str. 775 -779
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Predozirani aerosoli i letalitet od bronhalne astme
Godina: 1969. Broj: 8 str. 900 -903
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Mukolitik Bisolvon (daljnja iskustva u liječenju kroničnog bronhitisa i bronhalne astme)
Godina: 1969. Broj: 11 str. 1200 -1202
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Ciklamati između činjenica i sumnji
Godina: 1969. Broj: 11 str. 1208 -1211
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Klinička iskustva s novim antihistaminikom Tavegylom
Godina: 1971. Broj: 9-10 str. 1065 -1070
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Riječ urednika
Godina: 1972. Broj: 1 str. 9 -11
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pred novim zadatkom
Godina: 1972. Broj: 12 str. 591 -592
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dinatrijev kromoglikat (intal) u liječenju bronhale astme
Godina: 1973. Broj: 6 str. 330 -335
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Uz Karlovački broj...
Godina: 1973. Broj: 11 str. 613 -613
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Redukcija boje nitro-plavog tetrazola kao funkcionlani test leukocita
Godina: 1974. Broj: 4 str. 239 -245
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Uz posljednji broj
Godina: 1974. Broj: 12 str. 731 -731
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pisana riječ u znanstvenom radu liječnika
Godina: 1974. Broj: 12 str. 733 -738
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.