Franjo Hajnšek

Franjo Hajnšek
Rođen: 23.11.1924.
(Zagreb, HRV)
Umro: 31.01.1989.
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:Liječnik, neuropsihijatar
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatska enciklopedija

Hajnšek, Franjo, hrvatski neuropsihijatar (Zagreb, 23. XI. 1924 – Zagreb, 31. I. 1989).
U Zagrebu završio klasičnu gimnaziju 1943. i studij medicine 1950. te doktorirao 1962. tezom Djelovanje nekih psihofarmaka na evocirane moždane potencijale primjenom kombiniranih senzornih podražaja.
Od 1952. do kraja života djelovao u Neuropsihijatrijskoj (od 1971. Neurološkoj) klinici KBC Rebro u Zagrebu.
Specijalizaciju iz neurologije i psihijatrije završio 1955. u Neuropsihijatrijskoj klinici pri Kliničkom bolničkom centru Rebro, u kojoj ostaje raditi do kraja života (od 1971. Neurološka klinika).
Pri toj je klinici 1956. osnovao Stanicu (poslije Zavod) za epilepsiju, prvu takvu ustanovu u tome dijelu Europe. Napose se bavio kliničkom neurofiziologijom, fiziologijom i patologijom spavanja, a navlastito elektroencefalografijom i epileptologijom. Sudjelovao je u organizaciji Elektroencefalografskog (EEG) laboratorija Klinike te u konstrukciji prvoga domaćeg EEG aparata pod vodstvom S. Dogana. God. 1956. u njoj osniva i vodi Stanicu za epilepsiju (od 1963. Centar, od 1984. Zavod za epilepsiju), prvu ustanovu takve vrste u ovom dijelu Europe, a sudjelovao je i u organizaciji Laboratorija za psihofiziologiju spavanja u Klinici za psihijatriju Vrapče. God. 1958–60. usavršavao se u neurofiziologiji i eksperimentalnoj psihofarmakologiji na Sveučilištu McGill u Montrealu u neurofiziologa H. H. Jaspera, a 1965. u Heidelbergu i Freiburgu. Habilitirao se 1964. na zagrebačkome Medicinskom fakultetu, na kojem je 1973. izabran za izvanrednoga i 1975. za redovitog profesora.
Sveučilišni profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu od 1975. i izvanredni član JAZU.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Franjo Hajnšek

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Elektroencefalografija i njene mogućnosti u neurološkoj dijagnostici
Godina: 1955. Broj: 5-07 str. 286 -299
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Današnje stanje u terapiji epilepsije
Godina: 1961. Broj: 8 str. 801 -806
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Noćne nekonvulzivne epileptičke krize
Godina: 1964. Broj: 10 str. 1175 -1194
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Današnje stanje u kliničkom ispitivanju spavanja
Godina: 1970. Broj: 11 str. 1289 -1299
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Razvoj i perspektive neurofizioloških istraživanja u nas
Godina: 1976. Broj: 8 str. 393 -398
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.