Banner
Point d.o.o.

Dragutin Novosel

Dragutin Novosel
Rođen: 23.05.1928.
(Karlovac, HRV)
Umro: 29.09.2017.
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:Liječnik
Jezik:hrv
Izvor:internet

doc.dr.sc. Dragutin Novosel, dr.med. (Karlovac, 23. svibnja 1928. - Karlovac, 29.092.2017.), član HFD Karlovac od 1972. godine. Čitav svoj radni vijek od 1952-1992 god proveo je u Općoj bolnici Karlovac. Doktorat medicinskih znanosti postigao je 1972, a 1976. habilitirao se za naslovnog docenta Medicinskog fakulteta u Rijeci. Prvi je doktor medicinskih znanosti i prvi docent u Medicinskom centru Karlovac. Među prvima u Hrvatskoj uvodi mehano-kardiografiju. Osobito je zaslužan za otvaranje koronarne jedinice jer je sa liječnicima internog odjela provodio akcija „Dinar za srce“ kojom su prikupljena sredstva za nabavku potrebne aparature. Dr. Novosela se smatra utemeljiteljem moderne kardiologije u Karlovcu.

Tijekom svog dugogodišnjeg članstva spojio je svoju profesiju sa strašću za filatelijom iz čega su nastali njegovi prepoznatljivi izlošci kako u Karlovcu tako i u Hrvatskoj uvijek vezani za temu medicine.Tematika koju su obrađivali njegovi izlošci imali su edukativni karakter poglavito za mlađu generaciju te je za njih dobio mnogobrojne nagrade kako u Hrvatskoj tako i u Evropi. Nosilac je Brončanog znaka HFS i mnogobrojnih priznanja HFD Karlovac gdje je u nekoliko navrata obnašao razne dužnosti.

Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Dragutin Novosel

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Degenerativne bolesti kralješnice
Godina: 1963. Broj: 3 str. 257 -267
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Palindromni reumatizam
Godina: 1963. Broj: 7 str. 735 -740
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Elektrokardiografska dijagnoza pseudonekrotičnog QS u desnim prekordijalnim odvodima
Godina: 1973. Broj: 11 str. 621 -627
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Hipertireoza kod bolesnika u odmakloj dobi
Godina: 1974. Broj: 8 str. 478 -481
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Praćenje nuspojava lijekova u internom odjelu Medicinskog centra Karlovac
Godina: 1978. Broj: 3 str. 159 -165
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.