Banner
Point d.o.o.

Vladimir Bauk

Vladimir Bauk
Rođen: 04.12.1925.
(Zagreb, HRV)
Umro: 23.08.1992.
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:Otorinolaringolog
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

BAUK, Vladimir, otorinolaringolog (Zagreb, 4. XII 1925).
Gimnaziju je pohađao u Zagrebu, gdje je 1952. završio studij medicine.
God. 1954–1959. specijalizirao je otorinolaringologiju na Klinici za bolesti uha, nosa i grla u Zagrebu (Šalata), na kojoj je radio sve do umirovljenja 1977.
Usavršivši se u fonijatriji u Padovi, Rimu i Parizu, vodio je 1964–1977.
Fonijatrijski centar Klinike.
God. 1967. postigao je doktorat znanosti disertacijom o spektroskopskoj analizi glasa laringektomiranih (Rad JAZU, 1971, 352), a 1970. habilitirao se za naslovnog docenta Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
Na Fakultetu za defektologiju u Zagrebu utemeljio je i vodio Katedru za fonijatriju.
Bavi se proučavanjem mucanja i drugih smetnji govora u djece, posebice rehabilitacijom govora nakon laringektomije te kod rascjepa nepca (Liječnički vjesnik, 1963, 1967; Medicinski glasnik, 1967; Symposia otorhinolaryngologica iugoslavica, 1969, 1970; Izabrana poglavlja iz patologije glave i vrata, Zagreb 1975; Bilten Akademije Zbora liječnika Hrvatske, 1976).
Bio je konzultant Svjetske zdravstvene organizacije za organiziranje fonijatrije u nerazvijenim zemljama te utemeljitelj i prvi predsjednik Udruženja laringektomiranih Jugoslavije.

Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Vladimir Bauk

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Rehabilitacija govora nakon laringektomije
Godina: 1963. Broj: 7 str. 729 -733
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Govorna rehabilitacija kod palatoshiza
Godina: 1967. Broj: 5 str. 373 -376
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dysarthria
Godina: 1967. Broj: 8 str. 647 -652
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.