Olga Jelić

Olga Jelić
Rođenje: 03.04.1929.
(Peršaves kraj Zlatara, HRV)
Mjesto djelovanja:medicina
Opis:Infektologinja
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatski biografski leksikon

JELIĆ, Olga, infektologinja (Peršaves kraj Zlatara, 3. IV. 1929).
U Zagrebu završila gimnaziju 1947, na Medicinskom fakultetu diplomirala 1955. te doktorirala 1972. tezom Klinički spektar zaraznih bolesti.
Specijalizaciju iz infektologije završila u Zagrebu 1960, usavršivala se 1973. u Londonu (School of Medicine and Hygiene i Hospital for Tropical Diseases) i Tripoliju 1975.
God. 1961. utemeljila je Odjel za zarazne bolesti Medicinskoga centra (poslije Služba za zarazne bolesti Opće bolnice) u Slavonskom Brodu i bila mu voditeljica do umirovljenja 1994.
Od 1982, kada je izabrana za docenticu Medicinskoga fakulteta u Zagrebu, predavala je kliničku infektologiju na Studiju medicine u Osijeku.
Bavi se dijagnostikom, terapijom i profilaksom akutnih i kroničnih infektivnih bolesti, posebice onih virusne etiologije.
Surađuje u časopisima Liječnički vjesnik (1963, 1967–69, 1971), Zdravstvene novine (1967–68), Medicina (1968–69), Jugoslavenska pedijatrija (1969, 1971–73, 1977), Narodno zdravlje (Beograd 1971), Acta medica Iugoslavica (poslije Acta medica Croatica, 1973, 1976, 1979, 1982, 1984, 1987, 1990, 1994), Medica Jadertina (1973), Arhiv za zaštitu majke i djeteta (1974), Giornale di malattie infettive e parassitarie (Milano 1974), Medicinski vjesnik (1985, 1992).
Suautorica je poglavlja u udžbenicima F. Mihaljevića i dr.
Specijalna klinička infektologija (Zagreb 19855, 19866, 19887, 19948) i M. Juretića i dr.
Pedijatrija za više medicinske sestre (Split 1995).
Dobitnica Nagrade za životno djelo Brodsko-posavske županije 2002.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Olga Jelić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Liječenje ankilostomijaze befenijum hidroksinaftoatom
Godina: 1963. Broj: 11 str. 1237 -1242
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Imuni serumski globulin u profilaksi epidemičnog hepatitisa
Godina: 1967. Broj: 5 str. 361 -364
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dijagnostička i epidemiološka vrijednost serumskih transaminaza u ranoj detekciji akutnog virusnog hepatitisa
Godina: 1968. Broj: 9 str. 831 -836
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Agranulocitoza uzrokovana aminopirinom
Godina: 1969. Broj: 4 str. 427 -430
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kliničke manifestacije meningokokne bolesti
Godina: 1971. Broj: 8 str. 859 -865
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.