Martin Hrgovčić

Martin Hrgovčić
Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik 1969., vol. 91, br. 8

Martin Hrgovčić, doktor sveukupne medicine, doktor medicinskih
nauka, specijalista za unutrašnje bolesti, sveučilišni asistent Medicinskog
fakulteta na Internoj klinici Opće bolnice »Dr O. Novosel« u Zagrebu

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Martin Hrgovčić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Vincristin u terapiji akutnih leukoza (uz prikaz dva bolesnika)
Godina: 1969. Broj: 8 str. 881 -887
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.