Zvonimir Gašparec

Zvonimir Gašparec
Opis:Farmaceut i kemičar
Izvor:Liječnički vjesnik 1969., vol. 91, br. 8

Zvonimir Gašparec, diplomirani farmaceut, doktor kemijskih nauka,
stručni suradnik-toksikolog Zavoda za sudsku medicinu i kriminalisti-
ku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Zvonimir Gašparec

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Uzimanje materijala za toksikološku kemijsku analizu
Godina: 1969. Broj: 8 str. 889 -895
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.