Vinko Frančišković

Vinko Frančišković
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik 1969, vol. 91, br. 10

Vinko Frančišković, doktor sveukupne medicine, specijalista za ki-
rurgiju, izvanredni profesor kirurgije, predstojnik Kirurške klinike
Medicinskog fakulteta u Općoj bolnici »Dr Z. Kučić« u Rijeci

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Vinko Frančišković

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Idiopatska retroperitonelna fibroza
Godina: 1969. Broj: 10 str. 1083 -1089
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Transplantacija bubrega - prikaz jednog slučaja
Godina: 1971. Broj: 8 str. 849 -857
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Iskustva nakon 40 transplantacija bubrega
Godina: 1975. Broj: 6 str. 323 -332
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Postoperativna iskustva nakon 40 transplantacija bubrega
Godina: 1975. Broj: 8 str. 440 -448
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.