Vlastimir Krstajić

Vlastimir Krstajić
Opis:Liječnik
Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Vlastimir Krstajić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Karcinom ovarija i trudnoća
Godina: 1970. Broj: 5 str. 587 -589
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.