Milivoj Boranić

Milivoj Boranić
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Milivoj Boranić, doktor sveukupne medicine, doktor medicinskih nauka, izvanredni naslovni profesor onkologije Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, direktor OOUR-a Eksperimentalna biologija i medicina Instituta ˝Ruđer Bošković˝ u Zagrebu.

Ukupno: 2
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
2

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno

Digitalizirani članci - Milivoj Boranić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Kemoterapija leukemije i kinetika tumorskog rasta
Godina: 1972. Broj: 9 str. 437 -441
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Timusno i vantimusno porijeklo limfnih stanica u zdravom i bolesnom limfnom tkivu ˝T˝ ˝B˝ limfociti
Godina: 1973. Broj: 12 str. 679 -685
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Principi antileukoznog i imunosupresivnog djelovanja kortikosteroida
Godina: 1974. Broj: 7 str. 399 -406
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Uloga receptora na površini limfocita u imunološkoj reakciji
Godina: 1976. Broj: 6 str. 305 -306
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Transplantacija koštane srži - Organizacija, rad i iskustva transplantacijskog centra u Seattleu (Wash.), SAD
Godina: 1977. Broj: 7 str. 420 -430
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Psihosomatksa teorija raka (pregled literature)
Godina: 1979. Broj: 3 str. 153 -158
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.