Arpad Barath

Arpad Barath
Opis:Psiholog
Izvor:Liječnički vjesnik

Arpad Barath, diplomirani psiholog, na radu u Istraživačkom projektu ˝Uloga medicinske izobrazbe u formiranju liječnika opće medicine˝ u Školi narodnog zdravlja ˝Andrija Štampar˝ Medicinskog fakulteta u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Arpad Barath

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Demogrefske karakteristike, stavovi bolesnika, odnos liječnik-bolesnik i motivacija korištenja zdravstvene službe
Godina: 1973. Broj: 3 str. 127 -130
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Bolesnik i služba opće medicine
Godina: 1973. Broj: 12 str. 686 -691
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neki razlozi (ne)zainteresiranosti studenata za opću medicinu
Godina: 1975. Broj: 12 str. 663 -668
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Neki pokazatelji otuđenosti u studenata medicine
Godina: 1977. Broj: 4 str. 213 -217
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Suvremena kretanja na području zaštite duševnog zdravlja mladih: savjetovalište za omladinu u nekih evropskim zemljama
Godina: 1979. Broj: 2 str. 65 -69
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Biblioterapija poremećaja ponašanja i zdravstvenih navika: Noviji trendovi na području samozaštite bolesnika
Godina: 1979. Broj: 10 str. 637 -643
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.