Miodrag Popadić

Miodrag Popadić
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Miodrag Popadić, doktor sveukupne medicine, magistar medicinskih nauka, liječnik specijalista za unutarnje bolesti, asistent Klinike za unutarnje bolesti Medicinskog fakulteta Sarajevo, šef Centra za hemodinamiku Medicinskog fakulteta Sarajevo.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Miodrag Popadić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prevalencija proteinurije u ispitivanom uzorku u deset opština Bosne i Hercegovine
Godina: 1973. Broj: 4 str. 191 -193
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.