Nikola Smiljanić

Nikola Smiljanić
Opis:Liječnik
Izvor:Liječnički vjesnik

Nikola Smiljanić, doktor sveukupne medicine, doktor medicinskih nauka, liječnik i specijalist za porodništvo i ginekologiju, odjelni liječnik Ginekološko porođajnog odjela Opće bolnice ˝Dr. Ozren Novosel˝ u Zagrebu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Nikola Smiljanić

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Sadržaj serotonina u spontanom i arteficijalnom pobačaju
Godina: 1974. Broj: 2 str. 98 -100
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.