Jerolim Bakotin

Jerolim Bakotin
Opis:liječnik, citolog
Izvor:Liječnički vjesnik

Jerolim Bakotin, doktor sveukupne medicine, magistar znanosti medicinske citologije, specijalist iz patološke anatomije liječnik Odjela za patologiju i citologiju Opće bolnice u Splitu.

Ukupno: 1
1

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno

Digitalizirani članci - Jerolim Bakotin

Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O klasifikacijama nehodgkinskih limfoma
Godina: 1977. Broj: 8 str. 477 -481
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Primjena Rappaportove klasifikacije malignih nehodgkinskih limfoma na obdukcijskom materijalu
Godina: 1979. Broj: 3 str. 133 -136
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Plazmastanični tip Castlemanova limfoma (prikaz bolesnika)
Godina: 1979. Broj: 6 str. 363 -365
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.