Banner
Point d.o.o.

Milan Marek

Milan Marek
Rođenje: 26.05.1860.
(Vinkovci, HR)
Smrt: 26.02.1937.
Mjesto djelovanja:Vinkovci, Mitrovica, Karlovac, Rijeka, Osijek, Senj
Opis:Hrvatski ornitolog i profesor drž. realne gimnazije u Vinkovcima
Izvor:Priroda, 1937. br.3 str 92.

Marek se rodio u Vinkovcima 26. V. 1860.
Osnovnu školu i gimnaziju polazio je u svojem rodnom mjestu, sveučilište u Grazu.
Kao profesor službovao je (1882—1924) u Mitrovici, Gospiću, Rakovcu, na Rijeci, u Osijeku, Senju i u Vinkovcima.
Napisao je do 100 članaka lovnoga i ornitološkoga sadržaja, najviše o migraciji ptica.
Članci su izašli većim dijelom u stranim časopisima na njem. jeziku.
Ima njegovih radova i u »Lovačko-Ribarskom Vjesniku« i u »Glasniku« Hrv. Prirodosl. Društva.
Glavna njegova rasprava »Einfluss von Winđ unđ Wetter auf den Vogelzug« (Ornith. Jahrb. XVII (1906) br. 3—6 i Glasnik XX, 270), u kojoj su izneseni rezultati proučavanja seljenja (migracije) ptica, izazvala je u svoje vrijeme u stranom stručnom svijetu živu diskusiju.
Za poznavanje ornitofaune naših klimata vrijedna je napose spomena radnja »Ornithologiscbes aus Zengg (Glasnik 1900 do 1905).

Digitalizirani članci - Milan Marek

Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga družtva Ornithologisches aus Zengg.: II 1899-1900.
Godina: 1900. Broj: 4-06 str. 25 -54
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga družtva Ornitologisches aus Zengg. III. 1900-1901.
Godina: 1901. Broj: 4-06 str. 43 -66
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga družtva Ornitologisches aus Zengg. VI. 1901-1902.
Godina: 1903. Broj: 1-03 str. 31 -61
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga družtva Ornitologisches aus Zengg.
Godina: 1904. Broj: 1-03 str. 76 -104
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga družtva Wann ziehen im Herbst unsere Wachteln weg?
Godina: 1910. Broj: 4-06 str. 27 -33
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.