Banner
Point d.o.o.

Baldo Kosi

Baldo Kosi
Rođen: 05.10.1829. Wikipedia
(Dubrovnik, HRV)
Umro: 18.01.1918.
Opis:Prirodoslovac
Jezik:hrv
Izvor:bib.irb.hr/datoteka/403681.KOSI_Baldo.doc, Priroda god. 1927 br.10 str. 205

KOSI, Baldo (Baltazar, Valtazar), prirodoslovac (Dubrovnik, 5. X. 1829 - Dubrovnik, 18. I. 1918).
U Dubrovniku uitelj, poslije profesor kaligrafije i crtanja 1871-80. u Nautikoj koli te u gradskoj uionici i vioj gimnaziji 1872-74.
S A.Dropcem, osnivaem Domorodnoga muzeja, poeo je u okolici Dubrovnika skupljati bioloki materijal, a nakon njegove smrti 1882. kao novi upravitelj posvetio se proirenju i ureivanju Muzeja.
U prikupljanju izloaka pomagali su mu napose pomorci, ribari i lovci.
U nastojanju da predstavi domau faunu, uspio je skupiti gotovo cjelokupnu zbirku riba, vodozemaca, gmazova, ptica i sisavaca dubrovakoga kraja.
Vodio je iscrpnu knjigu inventara, a skupljeni je materijal sistematizirao, struno obradio, preparirao i izloio razumljivo i pristupano.
Bio je vjet preparator, a najvrjednija je njegova zbirka ptica s 420 primjeraka.
Osim to je izloke obraivao, o njima je i pisao te svoja zapaanja razmjenjivao s J.Kolombatoviem, S.Brusinom te drugim domaim i stranim prirodoslovcima.
Obradio je nomenklaturu dubrovake faune, osobito ptica i riba.
Osim potankih opisa stalnih i estih vrsta ptica u Dubrovniku i okolici, opisao je rijetke primjerke u naim krajevima, kao to su sjeverni tupik (Fratercula arctica) i velika droplja (Otis tarda).
Sastavio je abecedni popis 175 vrsta riba s hrvatskim i latinskim nazivima, podatcima o stanitu, nainu lova te vrijednosti i okusu njihova mesa.
Bavei se numizmatikom, sastavio i objavio popis novca i medalja iz muzejske zbirke, a pisao je i o kulturnim spomenicima Dubrovnika.
Radove, od kojih je veina i posebno otisnuta, objavljivao je najee u Glasniku Hrvatskoga naravoslovnoga (prirodoslovnoga) drutva (1888-89, 1891-92, 1895-96, 1898, 1910), Radu JAZU (1903-04, 155, 158) i Sru (1904, 1906).

DJELA:
Gragja za dubrovaku nomenklaturu i faunu ptica. Zagreb 1888.
- Dodatak prilogu za dubrovaku nomenklaturu i faunu ptica.Zagreb 1888.
- Gragja za dubrovaku nomenklaturu i faunu riba.Zagreb 1889.
- Dodatak dubrovakoj nomenklaturi i fauni riba.Zagreb 1889.
- Dodatak prilogu dubrovakoj nomenklaturi i fauni riba.Zagreb 1891.
- Otis tarda L. u dubrovakoj okolini.Zagreb 1892.
- La vipera ammodytes a Ragusa e dintorni.Ragusa 1899.
- Ptice Dubrovnika i okolice.Dubrovnik 1901.
- Ribe dubrovake.Zagreb 1903.

Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Baldo Kosi

Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Gragja za dubrovaku nomenklaturu i faunu riba
Godina: 1889. Broj: 1 str. 173 -299
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Dodatak Dubrovakoj nomenklaturi i fauni riba
Godina: 1891. Broj: 1-06 str. 204 -215
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Otis tarda, L. u Dubrovakoj okolini
Godina: 1892. Broj: 1-06 str. 289 -297
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Njeke vijesti o sisavcima Jadranskoga mora kod Dubrovnika i okolice
Godina: 1892. Broj: 1-06 str. 298 -306
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Sphargis coriacea Gray u Jadranskom moru = La Sphargis coriacea Gray nell Adriatico
Godina: 1893. Broj: 1-06 str. 117 -144
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Kravosac : (Elaphis quatuorlineatus Lacep.) u Dubrovakoj okolici u suanstvu
Godina: 1898. Broj: 1-05 str. 1 -13
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Sphargis coriacea Gray. u Jadranskom moru = La sphargis coariacea Gray. nell Adriatico
Godina: 1898. Broj: 1-05 str. 14 -24
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Nova graa za dubrovaku nomenklaturu i faunu riba
Godina: 1898. Broj: 1-05 str. 77 -88
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga drutva Crnokrug (Vipera ammodytes, Latr.) u Dubrovakom muzeju
Godina: 1910. Broj: 4-06 str. 21 -26
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.