Banner
Point d.o.o.

August Langhoffer

August Langhoffer
Rođen: 17.04.1861.
(Kiszács kraj Novog Sada, RS)
Umro: 28.03.1940.
Mjesto djelovanja:Zagreb
Opis:Entomolog
Izvor:Rad gosp. Branka Britveca povodom 150. obljetnice rođenja i 70. obljetnice smrti

August Langhoffer sin je učitelja Johanna Tobiasa Langhoffera i Emilije r. Reuss.
Osnovnu školu i gimnaziju pohađao je u Novom Sadu i Osijeku, a završio u Sarvašu kraj Osijeka. Prirodoslovni studij započeo je u Zagrebu, a završio u Beču te je 1888. doktorirao u Jeni disertacijom Beiträge zur Kenntnis der Mundteile der Dipteren.
Kao srednjoškolski profesor službovao je na gimnaziji u Rijeci, Nautičko-trgovačkoj školi u Bakru, gimnazijama u Senju, Osijeku i Zagrebu.
Habilitirao je 1895. za privatnog docenta iz entomologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu tezom Razvoj socijalnih odnošaja kod kukaca.
God. 1895/96. počeo je predavati entomologiju, a od 1901/02. do 1926/27. predavao je i druge predmete iz zoologije na Filozofskome fakultetu u Zagrebu.
Istodobno je (1901) naslijedio S. Brusinu na mjestu ravnatelja Zoologijskog odjela Hrvatskoga
narodnog muzeja u Zagrebu.
Na novootvorenom Medicinskom fakultetu u Zagrebu 1918. povjeren mu je dio predavanja iz opće biologije (zoologija), a predavao je 1918/19. i na šumarskoj akademiji u Zagrebu.
Od 1919. do 1929. honorarno je predavao gospodarsku i šumarsku entomologiju na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Umirovljen je 1927. godine.

Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.