Banner
Point d.o.o.

Ljudevit Gutschy

Ljudevit Gutschy
Rođen: 1874
(Sisak, HRV)
Umro: 26.06.1961.
Mjesto djelovanja:Beč
Opis:Liječnik mikrobiolog i imunobiolog
Jezik:hrv
Izvor:Hrvatsko imunološko društvo

Ljudevit Gutschy ( Sisak 1874 - Zagreb 1961) bio je u punom smislu naš prvi liječnik specijalista mikrobiolog i imunobiolog koji je stekao specijalizaciju u tada vodećim europskim centrima.
Po svršetku studija medicine u Grazu g. 1900. primljen kao asistent-volonter pri katedri za eksperimentalnu patologiju i bakteriologiju.
U to je vrijeme zemaljska vlada u Zagrebu na poticaj protomedika dr. Ignjata Thallera odlučila da osnuje bakteriološko-higijenski zavod pa je na preporuku prof. Klemensiewicza poslala Gutschyja na godinu dana u Pasteurov institut u Parizu gdje je imao prilike raditi sa Rouxom, Bordetom, Mečnikovim i drugim stručnjacima toga zavoda.
Kada se nakon tri godine vratio u Zagreb morao se suočiti s činjenicom da nije došlo do osnivanja bakteriološko-higijenskog zavoda.
Odlazi u Beč gdje radi kod prof. Paltaufa a potom na veterini kod Czukora baveći se uglavnom zoonozama i priređivanjem antirabičnog cjepiva.
Iz Beča odlazi u Berlin u Kochov institut, sluša predavanja Wessermana i patologa Ortha a dva semestra radi u Institutu za fiziološku kemiju kod Thierfeldena.
Godine 1905. imenovan je asistentom na Medicinskoj akademiji u Kölnu gdje postaje suradnik Chaplewskog.
Kraće vrijeme bio je i kod Calmetta u Lübecu.
Vrativši se ponovno u Zagreb g. 1907. ishodio je dozvolu da osnuje privatni Bakteriološko -higijenski zavod.
Bio je to prvi humanomedicinski -mikrobiološki i kemijski zavod u Hrvatskoj pa je svojim opsegom i raznolikošću posla nakon pet godina prinudio vladu da g. 1912. preuzme vlasništvo Gutchyeva zavoda.
Novoosnovani Zemaljski bakteriološki i higijenski zavodantitifusnu vakcinaciju u Hrvatskoj i postigao veliki uspjeh.
Tijekom g.1914. Zavod proizvodi cjepivo protiv dizenterije, g. 1915. protiv tifusa i kolere .
Godine 1916. Gutschy je bio angažiran je u rješavanju bjesnoće što ga navodi na pokušaje da zavod proširi sa serološkoimunološkim i antirabičnim odjelom.
Istom g. 1918. dobiva rješenje da neodložno počne s proizvodnjom cjepiva protiv bjesnoće što 1. siječnja 1919. rezultira osnivanjem prvog Pasteruovog instituta u Hrvatskoj kojem Gutschy narednih pet godina posvećuje sve svoje znanje i snage do momenta kada je bio neočekivano penzioniran, dobiva zadaću da uz bakteriološka istraživanja i pretrage proizvodi serume u dijagnostičke i terapeutske svrhe i preseljen je u Kačićevu ul br. 9. Zavod je imao kemijsko- analitički i bakteriološki odjel.
Tako organiziran radio je do g. 1918 a vodio ga je kao ravnatelj dr. Lj. Gutschy koji je na toj dužnosti bio od 1913. godine.

Prvi urednik časopisa Priroda. (1911. godine)

Ukupno: 3

Digitalizirani članci - Ljudevit Gutschy

Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Louis Pasteur : Životopisna crtica
Godina: 1914. Broj: 1 str. 1 -11
Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Anabioza
Godina: 1926. Broj: 9 str. 181 -185
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga družtva Popis stručnih listova, koje dobiva ˝Hrv. prirodoslovno društvo˝ u zamjenu za ˝Glasnik˝
Godina: 1910. Broj: 1-03 str. 144 -150
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga družtva Sadržaj prvih XX godišnjaka ˝Glasnika hrv. prirodoslovnog društva˝
Godina: 1910. Broj: 1-03 str. 151 -167
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O utjecaju slezena na pankreatički sok
Godina: 1898. Broj: 11 str. 376 -378
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O suzbijanja typha u Parisu
Godina: 1904. Broj: 3 str. 103 -109
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pismo iz Berlina: O plućnim infuzijama
Godina: 1904. Broj: 8 str. 262 -264
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slučaj phlegmonozne gastritide
Godina: 1906. Broj: 2 str. 40 -42
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Slučaj phlegmonozne gastritide (Svršetak)
Godina: 1906. Broj: 4 str. 126 -129
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Charles Chamberland
Godina: 1908. Broj: 6 str. 189 -189
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Pregled novijih radnja i teorija u nauci o imunitetu
Godina: 1908. Broj: 11 str. 335 -338
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Robert Koch
Godina: 1910. Broj: 7 str. 276 -278
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O sterilizaciji vode ultravioletnim zrakama
Godina: 1911. Broj: 1 str. 11 -16
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O diagnozi azijstske kolere
Godina: 1911. Broj: 3 str. 74 -79
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Jacobus Henricus Van ’t Hoff
Godina: 1911. Broj: 4 str. 139 -139
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Rezultati savremeen mikrobijologije
Godina: 1911. Broj: 9 str. 322 -326
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O jednoj novijoj eksperimentalnoj radnji o typhu
Godina: 1912. Broj: 6 str. 275 -283
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Referati
Godina: 1912. Broj: 9 str. 415 -417
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Dječja paraliza (Poliomyelitis acuta anterior infectiosa)
Godina: 1913. Broj: 7 str. 321 -326
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Moderna terapija kolere
Godina: 1913. Broj: 10 str. 464 -468
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Nekoliko opaska k iskazu osoba ugriženih od bijesnih ili s bjesnoće sumnjivih životinja
Godina: 1914. Broj: 5 str. 259 -262
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Bakterijološki nalaz kod epidemije srdobolje u Domahovu
Godina: 1916. Broj: 2 str. 28 -30
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Napadna oboljenja pučanstva na Rijeci u masama
Godina: 1917. Broj: 2 str. 104 -106
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Ilija Mečnikov
Godina: 1917. Broj: 4 str. 150 -157
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - O protutifnoj vakcinaciji
Godina: 1918. Broj: 1 str. 1 -9
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Bjesnoća pasa
Godina: 1919. Broj: 3 str. 101 -102
Liječnički vjesnik : glasilo Hrvatskoga liječničkog zbora. - Prilog aglutinaciji Weil-Felix-ovog bacila kod pjegave groznice
Godina: 1919. Broj: 6 str. 255 -259
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.