Banner
Point d.o.o.

Narcis Damin

Narcis Damin
Rođen: 27.10.1845.
(Senj, HRV)
Umro: 26.08.1905.
Opis:Prirodoslovac
Jezik:hrv
Izvor:Istarska enciklopedija

Damin, Narcis, prirodoslovac (Senj, 27.X.1845 – Bakar, 26.VIII.1905).
Nakon školovanja u Senju i Zagrebu kao srednjoškolski prof. prirodoslovnih predmeta predavao je od 1868. u Rijeci i Gospiću, a od 1876. u Bakru (Nautička škola).
Osobito se bavio proučavanjem pauka (arahnologija) u Istri i Hrvatskom primorju.
Opisao je nekoliko novih vrsta, a napisao je i sistematiku pauka hrv. krajeva (Pauci Dalmacije, Hrvatske, Slavonije i Istre, Rad JAZU, 1900., 143).
Proučavao je i crnu udovicu (Latrodectus tredecimguttatus, Rad JAZU, 1896., 126).
Objavljivao je u domaćim i inozemnim znan. časopisima na hrv. i njem. jeziku.

Ukupno: 2

Digitalizirani članci - Narcis Damin

Priroda : popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva. - Vilinska svila
Godina: 1916. Broj: 8 str. 173 -179
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga družtva O Pauku: Uloborus Walkenaeri (Latr.)
Godina: 1891. Broj: 1-06 str. 220 -223
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga družtva Attus Damini Chyzer
Godina: 1891. Broj: 1-06 str. 292 -298
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga družtva Iz života pauka : Argiope Bruennichi (Scop)
Godina: 1892. Broj: 1-06 str. 211 -220
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga družtva Prilog fauni dalmatinskig i istarskih pauka
Godina: 1896. Broj: 1-06 str. 298 -345
Glasnik hrvatskoga naravnoslovnoga družtva Zoološme bilješke : Ređe ribe i druge morske životinje
Godina: 1900. Broj: 1-03 str. 148 -149
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.