Banner
Point d.o.o.

Vinka Jelić-balta

Vinka Jelić-balta
Mjesto djelovanja:Čazma
Opis:Knjižničarka
Ukupno: 1

Digitalizirani članci - Vinka Jelić-balta

Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Reportaža iz Čazme - Od otvorenja preuređene knjižnice do otvorenih vrata za korisnike
Godina: 2004. Broj: 6 str. 31 -32
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Razglednice iz Čazme: Nove zbirke, novi programi
Godina: 2005. Broj: 7 str. 23 -23
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Prilozi za povijest knjižničarstva u Čazmi
Godina: 2006. Broj: 8 str. 29 -30
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Razglednice iz Čazme
Godina: 2006. Broj: 8 str. 30 -31
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Vijesti iz Čazme
Godina: 2007. Broj: 9 str. 24 -25
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Knjižničari i radna prava
Godina: 2008. Broj: 10 str. 16 -16
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Razglednice iz Čazme
Godina: 2008. Broj: 10 str. 41 -42
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja ˝Knjižnice i intelektualno vlasništvo˝ - 7. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama
Godina: 2008. Broj: 10 str. 67 -68
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Knjižnica kao mjesto susreta lokalne zajednice
Godina: 2009. Broj: 11 str. 19 -20
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Knjižnice i dostupnost zgrada, usluga, građe i programa za osobe s posebnim potrebama - 5. okrugli stol za knjižnične usluge ua osobe s posebnim porebama
Godina: 2009. Broj: 11 str. 58 -58
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Mladi i pravo na osobni razvoj - 8. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama, Zagreb, 8. prosinca 2008.
Godina: 2009. Broj: 11 str. 58 -59
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Razglednica iz Čazme
Godina: 2011. Broj: 13 str. 38 -38
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Priznanje Gradskoj knjižnici Slavka Kolara Čazma
Godina: 2011. Broj: 13 str. 95 -95
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Razglednica iz Čazme
Godina: 2012. Broj: 14 str. 33 -33
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Ima li mjesta za knjižnice u on-line svijetu? Razgovor s Krešimirom Macanom
Godina: 2013. Broj: 15 str. 7 -8
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Gradska knjižnica Slavka Kolara Čazma dobila svoj književni festival
Godina: 2013. Broj: 15 str. 37 -38
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Radionica IFLA ˝Regionalna suradnja: izazov prilika˝
Godina: 2013. Broj: 15 str. 83 -83
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Razglednica iz Čazmanske gradske knjižnice
Godina: 2014. Broj: 16 str. 48 -48
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Postoji vrijeme plača i postoji vrijeme smijeha - Razgovor s Ilijom Pejićem, dobitnikom Nagrade Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu
Godina: 2014. Broj: 16 str. 108 -109
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Čazmanska razglednica
Godina: 2015. Broj: 17 str. 54 -54
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja 14. okrugli stol o slobodnom pristupu informacijama prava korisnika i slobodan pristup informacijama
Godina: 2015. Broj: 17 str. 84 -84
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Dani Slavka Kolara 2015. i dodjela nagrada za najbolju kratku priču satiru
Godina: 2016. Broj: 18 str. 36 -37
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja ˝Prvih dvadeset uboda˝ - zbirka kratke priče satire Slavko Kolar 2012/2013
Godina: 2016. Broj: 18 str. 37 -37
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Znanstveni skup o Đuri Šurminu, Zagreb, Varaždin, Čazma, 21. i 22. travnja 2016.
Godina: 2017. Broj: 19 str. 46 -46
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Razgovor s povodom - dr.sc. Dijana Sabolović-Krajina, ravnateljica - knjižničarska savjetnica
Godina: 2017. Broj: 19 str. 112 -113
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Poljoprivredna i zelena knjižnica Gradske knjižnice Slavka Kolara Čazma
Godina: 2018. Broj: 20 str. 18 -19
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja Čazmanska razglednica
Godina: 2018. Broj: 20 str. 42 -42
Svezak : časopis Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog prigorja ČAZMANSKA RAZGLEDNICA
Godina: 2019. Broj: 21 str. 57 -57
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.