IVAN Dugandžić

IVAN Dugandžić
Ukupno: 13
1

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2004. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Priručnici / Kršćanska sadašnjost, Zagreb ; 75)
27-27 DUG b-ibl
Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1996. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Teološki radovi : biblioteka Centra za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije ; sv. 27
27-27 DUG b
3

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2012. (Zagreb : Denona). -
(Biblica ; 15)
27-27 DUG e
4

Zagreb : Kršćanska sadašnjost ; 1999. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Priručnici / Kršćanska sadašnjost ; 42)
27-27 DUG k
6

Zagreb : Hrvatski institut za liturgijski pastoral, 2006. (Lukavec : Offset Markulin). -
(Biblioteka Mensa verbi ; 1)
2-475 DUG o/B
7

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2002. (Zagreb : Kršćanska sadašnjost). -
(Biblioteka Riječ ; 40)
27-36Paulus,sanctus DUG p
8

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2003. -
(Biblioteka Riječ ; 44)
27-27 DUG s
Zagreb : Glas Koncila, 2011. (Lukavec : Grafika Markulin). -
(Biblioteka Vjeronauk za odrasle ; knj. 8)
27-27 DUG u
10

Zagreb : Teovizija, 1996. ([Zagreb] : Kerschoffset). -
(Teološka meditacija ; knj. 2)
2-582 DUG ž
12

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2018. (Zagreb : Grafički zavod Hrvatske). -
(Biblica ; 23)
27-27 DUG p-rim
13

Zagreb : Kršćanska sadašnjost, 2007. (Čakovec : ˝Zrinski˝). -
(Biblica ; 5)
27-27 DUG p
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.