PETAR Ljubičić

PETAR Ljubičić
Ukupno: 10
2


2

Tomislavgrad : Naša ognjišta ; Omiš : Franjo Kluz, 2004. -
(Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 157)
BS LJUB p
3


5

Tomislavgrad : Naša ognjišta ; Omiš : Franjo Kluz, 2011. -
(Knjižnica Naših ognjišta ; knj. 193)
2-46 LJUB p
4


1

Tomislavgrad : Naša ognjišta ; Omiš : Franjo kluz, 2004. -
(Knjižnica Naših ognjišta; knj. 156)
BS LJUB p
Tomislavgrad : Naša ognjišta ; Omiš : ˝Franjo Kluz˝ ; 2000. -
(Knjižnica naših ognjišta)
82-97 LJUB p
9

Međugorje : Glas mira ; 1993. ([Zagreb] : ˝Markulin˝). -
(Biblioteka Glas mira)
2-57(497.6Međugorje) LJUB z´93
10

Međugorje : Glas mira ; 1995. ([Zagreb] : ˝Markulin˝). -
(Biblioteka Glas mira)
2-57(497.6Međugorje) LJUB z
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.