ANTO Baković

ANTO Baković
Ukupno: 13
1

Zagreb : Apostolat života ˝jedno dijete više˝ ; 1991. -
(Biblioteka ˝Apostolat života˝ ; knj. 2)
314 BAK j
Zagreb : ˝August Šenoa˝, 1996. (Zagreb : ˝August Šenoa˝). -
(Biblioteka Hrvatska stradanja ; knj. 1)
929Baković,A. BAK d
7

Zagreb : Pronatalitetni pokret ˝Jedno dijete više˝ ; 2008. (Zagreb : Kerschoffset). -
(Za pomlađenu Hrvatsku XXI. st. ; 2)
314 BAK h
8

Zagreb : Martirium Croatiae ; 2007. (Zagreb : Parvus). -
27-34 BAK h
11

Maglaj : Svetište sv. Bogdana Leopolda Mandića ; 1983. (Čakovec : ˝Zrinski˝). -
27-36Mandić,L.B. BAK n
Zagreb : Hrvatski populacijski pokret : Izdavačka kuća ˝August Šenoa˝ ; 1994. (tisak 1995.) (Zagreb : ˝August Šenoa˝). -
(Biblioteka Specijalni rat protiv Hrvatske ; knj. 1)
314 BAK o
Napomena: Podaci o autorima su preneseni iz javno dostupnih izvora (Wikipedia, Google,... ).
Ako su objavljeni vaši podaci, a ne želite da budu vidljivi u ovom katalogu, molimo vas da nas kontaktirate.